Gudrun Anstrén, styrelseledamot


Född 1955. Styrelseordförande sedan 2019 (styrelseledamot sedan 2018).

Gudrun Anstrén är utbildad farmaceut och har över 35 års erfarenhet från globala befattningar inom läkemedelsbolag, bland annat Organon, ICI­Pharma, Zeneca och AstraZeneca samt konsultverksamhet i mindre bioteknikföretag.  Har varit verksam inom alla delar av läkemedelsutveckling och har lett ett antal globala projekt från preklinik fram till fas III. Har arbetat i såväl godkännande­ som lanserings­ fas och inom flera olika sjukdomsområden, såsom exempel­vis kardiovaskulära sjukdomar, diabetes, neuroscience, onkologi och astma. Har haft ett antal ledande befattningar inom AstraZeneca, vilket under de senaste åren har innefattat ett strategiskt globalt ansvar för formulerings­ utveckling av kardiovaskulära produkter och diabetespro­dukter i alla faser från ”target identification” till produkter etablerade på marknaden. Tidigare befattningar och erfarenheter innefattar blanda annat medlemskap i Zeneca AB ledningsgrupp, med tillhörande medicinskt/kliniskt och regulatoriskt ansvar, inklusive myndighetsinteraktioner. Har tidigare varit ordförande i Föreningen för Klinisk Prövning inom Apotekarsocieteten, samt medlem i Läkemedelsindustriföreningens (LIF) kommitté för klinisk forskning.

Övriga pågående uppdrag: Styrelseledamot i Anstren Consulting AB, Stayble Therapeutics AB och Wntresearch Incentive AB.

Innehav i WntResearch, egna och genom bolag: 110 316 aktier, 26 390 optioner serie TO5 och 60 158 optioner serie TO6.