Gudrun Anstrén, Styrelseordförande


Styrelseledamot sedan 2018. Apotekare med över 35 års erfarenhet från marknadsbolag inom läkemedelsindustrin i globala befattningar, bland annat Organon, ICI-Pharma, Zeneca och AstraZeneca samt även konsultverksamhet i mindre biotechföretag. Gudrun har varit verksam inom alla delar av läkemedelsutveckling vilket har inkluderat ledning av ett antal globala projekt från pre-klinik fram till fas-3. Hon har arbetat i såväl godkännandefas som under lansering och inom flera olika sjukdomsområden (t ex kardiovaskulära sjukdomar, diabetes, neuroscience, onkologi och astma). Gudrun har haft ett antal ledande befattningar inom AstraZeneca vilket de senaste åren har inneburit ett strategiskt globalt ansvar för formuleringsutveckling av kardiovaskulära- och diabetesprodukter i alla faser från ”target identification” till produkter etablerade på marknaden. Tidigare befattningar och erfarenheter som kan nämnas är medlem i Zenecas ledningsgrupp med medicinskt, kliniskt och regulatoriskt ansvar inklusive ansvar för myndighetsinteraktioner. Gudrun har varit ordförande i Föreningen för Klinisk Prövning inom Apotekar-societeten samt medlem i LIFs kommitté för klinisk forskning.