Gudrun Anstrén, styrelseledamot


Född 1955. Styrelseordförande sedan 2019 (styrelseledamot sedan 2018).

Gudrun Anstrén är utbildad farmaceut och har över 35 års erfarenhet från globala befattningar inom läkemedelsbolag, bland annat Organon, ICI-Pharma, Zeneca och AstraZeneca samt konsultverksamhet i mindre bioteknikföretag. Anstrén har varit verksam inom alla delar av läkemedelsutveckling och har lett ett antal globala projekt från preklinik fram till fas III. Hon har arbetat i såväl godkännande- som lanseringsfas och inom flera olika sjukdomsområden, såsom exempelvis kardiovaskulära sjukdomar, diabetes, neuroscience, onkologi och astma.

Har haft ett antal ledande befattningar inom AstraZeneca, vilket under de senaste åren har innefattat ett strategiskt globalt ansvar för formuleringsutveckling av kardiovaskulära produkter och diabetesprodukter i alla faser från ”target identification” till produkter etablerade på marknaden. Tidigare befattningar och erfarenheter innefattar blanda annat medlemskap i Zeneca AB ledningsgrupp, med tillhörande medicinskt/kliniskt och regulatoriskt ansvar, inklusive myndighetsinteraktioner. Anstrén har tidigare varit ordförande i Föreningen för Klinisk Prövning inom Apotekarsocieteten, samt medlem i Läkemedelsindustriföreningens (LIF) kommitté för klinisk forskning.

Övriga pågående uppdrag: Styrelseledamot i Anstren Consulting AB, Stayble Therapeutics AB.

Innehav i WntResearch: 3 671 aktier*, 37 315 teckningsoptioner serie TO7, 37 315 teckningsoptioner serie TO8 och 600 000 st teckningsoptioner i incitamentsprogram 2023/26

Oberoende i förhållande till större aktieägare.
Oberoende i förhållande till bolagets ledning.

* Datum för aktieinnehav 2024-05-28.