Homepage-1

WntResearch utvecklar läkemedel som räddar liv genom att förhindra spridning av tumörceller som bildar metastaser. Idag finns inga produkter på marknaden för att förhindra metastasering, vilket innebär att WntResearch har en möjlighet att bli det första bolaget med ett läkemedel i en helt ny klass.
PLEASE OBSERVE; A CHANGE OF WEB HOST WILL OCCUR JANUARY 29 09.00 CET. WEBSITE AVAILABILITY MAY BE LIMITED.

”Det är inte primärtumören som i första hand dödar den cancerdrabbade, det är metastaser”

Professor Tommy Andersson, CSO och grundare av WntResearch