SMS Oncology

SMS Oncology är ett fullservice CRO-företag med fokus på genomförandet av kliniska onkologistudier i Europa, med särskild expertis inom tidig fas och immunokonologistudier.

WntResearch har ingått avtal med SMS Oncology som kontraktsforskningsföretag (CRO) för genomförandet av fas 2-studien med Foxy-5 – en läkemedelskandidat för att motverka tumörspridning. Bolaget med huvudkontor i Nederländerna, är inriktat på att enbart genomföra kliniska cancerstudier och har en långvarig etablering i Spanien samt en gedigen erfarenhet av att utföra studier i dessa båda länder. SMS Oncology är ett fullservice CRO-företag med fokus på genomförandet av kliniska onkologistudier i Europa, med särskild expertis inom tidig fas och immunokonologistudier.