WNT-signalering

Störd WNT-signalering kan vara en orsak till tumörsjukdom.

WNT är beteckningen på en stor familj av signalerande proteiner, som styr och påverkar ett stort antal processer i cellen. WNT-signalerna är aktiva i många olika sammanhang, såväl under tidig utveckling som under tillväxt och underhåll av olika vävnader. Till skillnad från de flesta andra tillväxtfaktorer verkar WNT-proteinerna framförallt i cellens närområde. Därmed förmedlar de övervägande lokal signalering mellan angränsande celler. Signaleringen är ofta direkt avgörande för hur celler rör och delar sig och därmed hur vävnader formas och växer.

En specifik typ av WNT-signalering har upptäckts vara inblandad i stamcellskontroll. Mutationer i WNT-gener eller i WNT-styrda signalvägar leder till specifika utvecklingsfel. Vid olika sjukdomar, som exempelvis cancer, har det visats att förändrad WNT-signalering kan vara involverad i såväl uppkomst som utveckling av tumörsjukdom.