Arkiv bolagsstämmor

2023

Extra bolagsstämma 30 juni, 2023

Syftet med extra bolagsstämma är följande punkter i kallelsen:

6.      Styrelsens förslag till beslut om införande av ett långsiktigt incitamentsprogram för ledande befattningshavare.

7.      Aktieägaren Lars-Erik Forsgårdhs förslag till beslut om införande av ett långsiktigt incitamentsprogram för styrelseledamöter.

Dokument

Protokoll
Kallelse
Förslag till beslut om långsiktigt incitamentsprogram för styrelseledamöter
Förslag till beslut om långsiktigt incitamentsprogram för ledande befattningshavare
Styrelsens redogörelse för väsentliga händelser
Yttrande styrelsens redogörelse väsentliga händelser

WntResearch Årsredovisning 2022 med anteckning om resultatdisposition

Årsstämma 11 maj 2023

Årsstämmokommuniké

Kallelse till årsstämma 2023
Aktieägaren Lars-Erik Forsgårdhs förslag till beslut om godkännande av ett nytt konsultavtal med Tommy Andersson
Förslag till beslut om emissionsbemyndigande
Förslag till beslut om ändring av bolagsordningen
Valberedningens förslag och motiverade yttrande

Pressmeddelande om Återkallande av förslag om godkännande av närståendetransaktion, 23-04-27

2022

Extra bolagsstämma 12 december 2022

Protokoll från extra bolagsstämman 12 december 2022

Kallelse
Förslag till beslut om bemyndingande att besluta om emission av aktier och teckningsoptioner
Förslag till beslut om godkännande av styrelsens beslut om företrädesemission av units
Förslag till beslut om ändring av bolagsordningen

Årsstämma 2 juni 2022

Kommuniké

Protokoll från årsstämman

Kallelse

Styrelsens förslag till beslut om emissionsbemyndigande

WntResearch Valberedning Förslag och Motiverade yttrande

2021

Årsstämma 31 maj 2021

Kommuniké
Protokoll
Kallelse

Extra bolagsstämma 10 mars

Kommuniké
Protokoll
VDs anförande

2020

Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen [Download pdf]
Kallelse till årsstämma i Wntresearch AB 2020 [Download pdf]
Valberednings förslag inför årsstämma 2020 [Download pdf]
Förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner [Download pdf]