Arkiv bolagsstämmor

2023

Syftet med extra bolagsstämma är följande punkter i kallelsen:

6. Styrelsens förslag till beslut om införande av ett långsiktigt incitamentsprogram för ledande befattningshavare.

7. Aktieägaren Lars-Erik Forsgårdhs förslag till beslut om införande av ett långsiktigt incitamentsprogram för styrelseledamöter.

Dokument

Protokoll
Kallelse
Förslag till beslut om långsiktigt incitamentsprogram för styrelseledamöter
Förslag till beslut om långsiktigt incitamentsprogram för ledande befattningshavare
Styrelsens redogörelse för väsentliga händelser
Yttrande styrelsens redogörelse väsentliga händelser

WntResearch Årsredovisning 2022
med anteckning om resultatdisposition