Arkiv bolagsstämmor

2022

Extra bolagsstämma 12 december 2022

Protokoll från extra bolagsstämman 12 december 2022

Kallelse
Förslag till beslut om bemyndingande att besluta om emission av aktier och teckningsoptioner
Förslag till beslut om godkännande av styrelsens beslut om företrädesemission av units
Förslag till beslut om ändring av bolagsordningen

Årsstämma 2 juni 2022

Kommuniké

Protokoll från årsstämman

Kallelse

Styrelsens förslag till beslut om emissionsbemyndigande

WntResearch Valberedning Förslag och Motiverade yttrande

2021

Årsstämma 31 maj 2021

Kommuniké
Protokoll
Kallelse

Extra bolagsstämma 10 mars

Kommuniké
Protokoll
VDs anförande

2020

Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen [Download pdf]
Kallelse till årsstämma i Wntresearch AB 2020 [Download pdf]
Valberednings förslag inför årsstämma 2020 [Download pdf]
Förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner [Download pdf]