Arkiv bolagsstämmor

2022

Årsstämma 2 juni 2022

Kommuniké

Protokoll från årsstämman

Kallelse

Styrelsens förslag till beslut om emissionsbemyndigande

WntResearch Valberedning Förslag och Motiverade yttrande

2021

Årsstämma 31 maj 2021

Kommuniké
Protokoll
Kallelse

Extra bolagsstämma 10 mars

Kommuniké
Protokoll
VDs anförande

2020

Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen [Download pdf]
Kallelse till årsstämma i Wntresearch AB 2020 [Download pdf]
Valberednings förslag inför årsstämma 2020 [Download pdf]
Förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner [Download pdf]