Saga Diagnostics

Saga Diagnostics är ett nyetablerat modernt kliniskt forskningslaboratorium med en ny och unik biomarkörsmetod för att upptäcka återkommande cancer. Metoden bygger på blodanalyser av cirkulerande tumör DNA (ctDNA). SAGA Diagnostics är experter på området för ctDNA-analys och utarbetar egna patentsökta molekylärgenetiska test som har oöverträffad noggrannhet och en sensibilitet som är 10 till 100 gånger bättre än standardmetoder. SAGA Diagnostics unika metod gör det möjligt att upptäcka återkommande cancerbesvär betydligt tidigare än med de konventionella metoder som används på kliniker idag.

WntResearch har ingått avtal med SAGA Diagnostics beträffande KROMA™-teknologin, för upptäckt och mätning av cirkulerande tumör-DNA (ctDNA) i blodet. Höga nivåer av ctDNA har visats vara starkt kopplade till tidigt återfall i cancersjukdom. Genom att mäta ctDNA i blodprov kan cancersjukdomar följas under behandling och återfall observeras tidigare, innan metastaser kan upptäckas med nuvarande bildteknologier. Studier har visat att KROMA-teknologin är mer robust och har högre precision i jämförelse med andra analysmetoder för bestämning av ctDNA. Med ctDNA har behandlingsresultaten i kliniska studier kunnat upptäckas betydligt tidigare än med bildteknologier som till exempel datortomografi (CT-scan) och magnetisk resonanstomografi (MR/MRI).