Aktien

Aktien & finansiell kalender

Aktien

WNT Research’s aktie är sedan december 2010 noterat på Spotlight Stock Market under kortnamnet (WNT) och handlas via banker och fondkommissionärer. För aktieinformation klicka här!

Aktienamn: WntResearch.
Kortnamn: WNT. 
Antal aktier: 25.371.223
ISIN-kod: SE0003553130.


Graf med slutkurser och volymer

Extern graf med slutkurser och volymer, klicka här!


Finansiell kalender

Delårsrapport januari – mars 201931 maj 2019
Årsstämma14 juni 2019
Delårsrapport januari – juni 201915 augusti 2019
Delårsrapport januari – september 201914 november 2019
Bokslutskommuniké 201920 februari 2020