Aktien

Aktien & finansiell kalender

Aktien

WNT Research’s aktie är sedan december 2010 noterat på Spotlight Stock Market under kortnamnet (WNT) och handlas via banker och fondkommissionärer. För aktieinformation klicka här!

Aktienamn: WntResearch.
Kortnamn: WNT. 
Antal aktier: 52.825.308
ISIN-kod: SE0003553130.


Graf med slutkurser och volymer

Extern graf med slutkurser och volymer, klicka här!


Finansiell kalender

Bokslutskommuniké 20208 februari 2021
Delårsrapport januari – mars 20216 maj 2021
Delårsrapport januari – juni 202119 augusti 2021
Delårsrapport januari – september 202118 november 2021
Bokslutskommuniké 202124 februari 2022