Unilabs

Unilabs, en ledande europeisk leveran­tör av kliniska laboratorietester och medi­cinska diagnostiska verktyg. Analysen av den primära end-pointen i NeoFox­-studien är beroende av att kunna bestämma uttrycket av WNT5A i primärtumören. Denna analys kommer utföras av Unilabs.