Historia

WntResearch har sitt ursprung från forskning vid Lunds Universitet

WntResearch grundades av professor Tommy Andersson och hans forskargrupp vid Lunds universitet, tillsammans med Forskarpatent i Syd AB och Kjell Stenberg, i syfte att utveckla innovationer om proteinet WNT5A och dess roll i cancer samt kommersialisera gruppens forskning.

Bolaget har idag ett läkemedelsprojekt; Foxy-5. I prekliniska försök har Foxy-5 visat sig minska tumörcellers rörelseförmåga och motverka metastasering. Foxy-5 har i kliniska fas 1-studier visat biologisk aktivitet samt ha en gynnsam farmakokinetik och säkerhetsprofil. Bolaget har en pågående fas 2-studie med Foxy-5 inom tjocktarmscancer. Bolaget arbetar för att forskningen ska resultera i klinisk användning av läkemedelskandidat Foxy-5 mot tumörspridning. WntResearch noterades på Spotlight Stockmarket 2010.