Finansiell kalender

VD-presentation digitala aktiekvällen 14 april, 2021
Delårsrapport januari-mars 2021, 31 maj 2021
Årsstämma, 31 maj 2021
Delårsrapport januari-juni 2021, 19 augusti 2021
Delårsrapport januari-september 2021, 18 november 2021
Bokslutskommuniké 2021, februari 2022