Finansiell kalender

Bokslutskommuniké 2021, 9 februari 2022
Årsstämma 2 juni 2022
Delårsrapport januari – mars 2022 5 maj 2022
Delårsrapport januari – juni 2022 18 augusti 2022
Delårsrapport januari – september 2022 17 november 2022
Bokslutskommuniké 2022 februari 2023