Finansiell kalender

Händelser i fet stil är klickbara länkar som leder till presentationen.

Bokslutskommuniké 2022 9 februari 2023
Delårsrapport januari – mars 2023 4 maj 2023
Årsstämma 11 maj 2023
Delårsrapport januari – juni 2023 17 augusti 2023
Delårsrapport januari – september 2023 16 november 2023
Bokslutskommuniké 2023 februari 2024