Valberedning

WntResearch AB:s valberedning ska bestå av minst fyra och högst sex ledamöter. Årsstämman väljer fyra ledamöter till valberedningen. Tre av dessa ska representera de aktieägare som vid månadsskiftet som föregår utskick av kallelsen till årsstämman är de tre största ägarna och som förklarat sig villiga att delta i valberedningens arbete. En ledamot ska vara styrelsens ordförande. Valberedningen ska inom sig välja ordförande vid ett konstituerande möte. Styrelsens ordförande ska inte vara ordförande i valberedningen. Baserat på den antagna instruktionen beslutades att till valberedningen utse följande fyra ledamöter: Tommy Andersson, Lars-Erik Forsgårdh, Kjell Stenberg samt styrelsens ordförande. Aktieägare som har förslag ombedes kontakta valberedningens ordförande Lars-Erik Forsgårdh på e-post: le.forsgardh@hotmail.com