Affärsmodell

WntResearch är ett forskningsbolag som utvecklar nya läkemedel för behandling av olika metastaserande former av cancer.

Bolaget verkar genom en så kallad business-to-business (B2B)-modell där man arbetar för att skapa tillgångar och värde i den prekliniska och kliniska miljön. Vid tidpunkten för vidareutveckling och kommersialisering av bolagets läkemedelsprojekt avser bolaget att teckna kommersiella samarbetsavtal med ett eller flera större läkemedelsföretag. Företagets ledning arbetar ständigt på att skapa och upprätthålla kontakter med potentiella partners.