Patent

WntResearch har godkända patent inom tre patentfamiljer och fyra patentansökningar, varav tre inom nya patentfamiljer

Patentfamiljerna hänför sig till Bolagets proprietära hexapeptid Foxy-5, Box-5 för behandling av melanom samt Foxy-5 för diagnos och behandling av prostatacancer. WntResearch har fyra patentansökningar varav tre inom nya patentfamiljer. Dessa gäller förenklat tillverkningsmetoden för det aktiva läkemedelsämnet Foxy-5 (2), Box-5 avseende behandling av psoriasis samt förmågan hos Foxy-5 att minska antalet cancerstamceller. Patentansökningar och beviljade patent ägs helt av WntResearch AB. WntResearch arbetar just nu med ansökningar som skulle kunna leda till ytterligare en eller två patentansökningar inom Bolagets verksamhetsområde.

Foxy-5 är patentskyddad i USA fram till 2028 och i EU fram till 2026. Utöver patentskydd erbjuder även lokala myndigheter i många länder extra skydd i form marknadsexklusivitet för nyregistrerade läkemedel. Detta innebär att Foxy-5 har exklusivitet i minst åtta år i EU och upp till sju år i USA, oavsett hur lång patenttid som återstår vid registreringen av läkemedlet.

Bolaget arbetar aktivt med att komplettera den befintliga patentportföljen med nya patentansökningar baserade på företagets pågående forskning och utveckling. WntResearch har därför nyligen lämnat in en patentansökan avseende tillverkningsmetoden för det aktiva läkemedelsämnet Foxy-5. Ett sådant patent förlänger den effektiva skyddsperioden för Foxy-5, både efter utgången av det ursprungliga sammansatta patentet och den beräknade marknadsexklusiviteten och kommer därmed efter beviljande att utgöra ett hinder mot generisk konkurrens under en lång tid framöver. Avseende Box-5 har en patentansökan inlämnats avseende behandling av psoriasis. Utvecklingen av detta terapiområde kommer i första hand att ske genom externa forskningssamarbeten. Förutom att investera i egen forskning har Bolaget nyligen tagit över en patentansökan från en extern uppfinnare angående förmågan hos Foxy-5 att minska antalet cancerstamceller och Bolaget har därigenom förstärkt patentportföljen avseende Foxy-5 ytterligare.

Beviljade patent

Patentfamilj Patentansökan nr Beviljat Prioritetsdatum Utgångsår
A peptide ligand to impair cancer cell migration (Foxy-5) 1 888 628; 2006 253056; 2 609 221; ZL200680019197.7; 4 942 745; 8 674 060; 60 2006 043 638.6; 502015902329163; 2 384 763; 60 2006 045 326.4; 284901; 502015000038251; 2 384 763; Alla stora marknader som Europa, USA, Indien, Kina och Japan 2005-05-30 2026 (nämnda marknader, exkl. USA) 2028 (USA)
Treatment of melanoma (Box-5) ZL200980129491.7; 502015902325866; 272 745; 5 583 668; 2 517 190; 8 497 352; 2 328 604; 60 2009 027 119.9; 2,733,636 Alla stora marknader som Europa, USA, Indien, Kina och Japan 2008-08-13 2029
Treatment of prostate cancer and a method for determining the prognosis for prostate cancer patients 9 278 119 USA, EPC 2011-07-01 2032

Pågående patentansökningar

Patentfamilj Patentansökan nr Myndighet/Land Prioritetsdatum Utgångsår
Solution phase routes for Wnt hexapeptides 18189699.4 EPC 2018-08-20 2038
Wnt5a antagonist treatment in Psoriasis 18193376.3 EPC 2018-09-10 2038
Stem Cell Suppression PCT/EP2018/079319   PCT 2017-10-25 2037
Linear solution phase synthesis for Wnt hexapeptides 18212658.1 EPC 2018-12-14 2038