Målsättning

WntResearch har som målsättning att utveckla och kommersialisera nya läkemedel som ökar överlevnaden vid cancer genom att hindra tumörspridning