Om WntResearch

”WntResearch utvecklar en helt ny typ av cancerläkemedel som hämmar tumörcellernas förmåga att sprida sig i kroppen och bilda metastaser.”

VD Peter Morsing

Behovet av läkemedel som motverkar metastaser är mycket stort

Var tredje människa i Sverige kommer under sin livstid att drabbas av cancer. Trots att modern cancerbehandling blivit effektiv på att bekämpa tumörer och rädda liv så saknas idag effektiv behandling för att motverka metastasering, det vill säga spridning av tumörceller till andra organ i kroppen. Metastasering anses vid solida tumörer vara orsak till omkring 90 procent av alla cancerrelaterade dödsfall.

Avsaknaden av läkemedel som motverkar metastasering och att kapitalisera på egenskaperna hos WNT5A med Foxy-5/Box-5, är drivkraften bakom WntResearch. De terapier som idag finns marknadslanserade är kostsamma och i huvudsak inriktade på patienter med återkommande tumörer. Dessa terapier har också icke-fördelaktiga biverkningar. Med läkemedelskandidaten Foxy-5 riktar WntResearch in sig på att förhindra att dessa sekundära tumörer uppkommer överhuvudtaget. Styrelsen bedömer att WntResearch är unikt med denna inriktning på cancerbehandling .

WntResearch har under 2018 framgångsrikt optimerat designen för en fas 2-studie med Foxy-5 och med inledandet av studien har nu Bolaget klivit in på marknaden som ett fas 2-bolag. Fas 2-studien bedöms kunna generera indikativa resultat redan under Q2 2020 och den öppna studiedesignen tillåter löpande analys och utvärdering av behandlingsresultaten. Målet med studien är att kunna påvisa att Foxy-5 påverkar metastasering och återfallsrisken hos patienter med tjocktarmscancer.

Indikationer på effekt skulle innebära en signifikant milstolpe för Bolaget inom indikationen tjocktarmscancer och ge underlag för utvecklingen av Foxy-5 i andra indikationer, såsom bröstcancer och prostatacancer. Sådana indikationer ger även WntResearch en stärkt plattform för att diskutera samarbeten med läkemedelsbolag, dels för vidareutveckling inom indikationen tjocktarmscancer och dels för andra cancerindikationer. Bolaget ser även möjligheter att söka ytterligare strategisk finansiering för att genomföra kliniska program för dessa indikationer i egen regi.