Optionsprogram 2021/2023

Varje teckningsoption serie 2021/2023 medför rätt att teckna en (1) ny aktie i WntResearch till ett lösenpris motsvarande sjuttio (70) procent av den volymviktade genomsnittskursen i bolagets aktie på Spotlight Stock Market. Denna mätperiod är från och med den 8 mars 2023 till och med den 21 mars 2023, dock lägst 0,09 SEK och högst 1,22 SEK per aktie. Teckningsperioden är från 23 mars 2023 till och med 5 april 2023.

För fullständiga villkor vänligen klicka här