1

BioStock publicerar intervju med tf VD Anders Rabbe

Published on : 2020/10/27

BioStock publicerar intervju med tf VD Anders Rabbe, för att läsa artikeln klicka på bifogad länk: https://www.biostock.se/2020/10/wntresearchs-nye-vd-om-tilltradet-och-fas-ii-studien/....Read More
2

BioStock publishes interview about WntResearch

Published on : 2020/10/27

BioStock publishes interview with acting CEO Peter Anders Rabbe. To read the article click on the attached link: https://www.biostock.se/2020/10/wntresearchs-nye-vd-om-tilltradet-och-fas-ii-studien/....Read More
3

BioStock publicerar intervju om WntResearch

Published on : 2020/10/27

BioStock publicerar intervju med tf VD Anders Rabbe, för att läsa artikeln klicka på bifogad länk: https://www.biostock.se/2020/07/wntresearch-fortsatter-mot-fas-ii-resultat/....Read More
4

BioStock publishes interview with CEO Peter Morsing

Published on : 2020/09/24

BioStock publishes interview with CEO Peter Morsing. To read the interview click on the attached link: https://www.biostock.se/2020/09/wntresearch-uppdaterar-gallande-fas-ii-studie/....Read More
5

BioStock publicerar intervju med VD Peter Morsing

Published on : 2020/09/24

BioStock publicerar intervju med VD Peter Morsing, för att läsa intervjun klicka på bifogad länk: https://www.biostock.se/2020/09/wntresearch-uppdaterar-gallande-fas-ii-studie/....Read More
6

BioStock publishes interview about WntResearch

Published on : 2020/07/09

BioStock publishes summer interview with CEO Peter Morsing. To read the article click on the attached link: https://www.biostock.se/en/wntresearch-continues-towards-phase-ii-results/....Read More
7

BioStock publicerar intervju om WntResearch

Published on : 2020/07/09

BioStock publicerar sommarintervju med VD Peter Morsing. För att läsa artikeln klicka på bifogad länk https://www.biostock.se/2020/07/wntresearch-fortsatter-mot-fas-ii-resultat/....Read More
8

BioStock interview with CEO after successful captalization in WntResearch!

Published on : 2020/06/04

About WntResearch WntResearch is a research and development company in oncology that develops new treatments intended to inhibit metastasis formation in cancers. The Company focuses on WNT5A, a protein that suppresses the metastatic process in the body; the vision is for cancer patients to no longe....Read More
9

BioStock publicerar vd-intervju om status i WntResearch efter lyckad nyemission!

Published on : 2020/06/04

Om WntResearch WntResearch är ett forsknings- och utvecklingsföretag inom onkologi som utvecklar nya terapier för att förhindra utveckling av cancermetastaser. Bolagets fokus är WNT5A, ett protein som förhindrar den metastatiska processen i kroppen och visionen är att cancerpatienter ska sli....Read More
10

Se presentation av WntResearch på Aktiespararnas digitala arrangemang 4 maj

Published on : 2020/05/05

Länk till presentationen:  https://www.youtube.com/watch?v=nBkDoPI3akw&feature=youtu.be ....Read More
11

Mangold publicerar uppdragsanalys av WntResearch

Published on : 2020/05/04

För att läsa analysen använd nedanstående länk eller ladda ned bifogat pdf-dokument https://insight.mangold.se/analysis/wntresearch/....Read More
12

WntResearch presenterar på Aktiespararnas digitala arrangemang 4 maj

Published on : 2020/04/29

För fullständigt program samt anmälan, se https://www.aktiespararna.se/aktiviteter/aktiedagen-stockholm-4-maj-digitalt-evenemang....Read More
13

BioStock publicerar artikel om WntResearch och pågående nyemission

Published on : 2020/04/28

Idag finns ingen etablerad behandling för att minska tumörspridning eller metastasering. Det är i detta medicinska vakuum som Malmöbolaget WntResearch vill positionera sin läkemedelskandidat Foxy-5, en peptid som härmar det kroppsegna proteinet WNT5A. En låg nivå av detta protein har visat s....Read More
14

BioStock publicerar VD-intervju om pågående nyemission

Published on : 2020/04/24

Om WntResearch WntResearch utvecklar en helt ny typ av cancerläkemedel som verkar genom att hämma tumörcellernas förmåga att sprida sig i kroppen och bilda metastaser. Metastaser är den främsta anledningen till att människor dör av cancer och behandling för att förhindra detta saknas. Fo....Read More
15

BioStock publishes interview with WntResearch`s CEO Peter Morsing

Published on : 2020/04/02

To read the article use this link: https://www.biostock.se/en/wnt-follows-the-authorities-advice-and-pauses-recruitment-to-phase-ii-study/ ....Read More
16

BioStock publicerar intervju med WntResearch's  VD Peter Morsing

Published on : 2020/04/02

För att läsa artikeln använd denna länk: https://www.biostock.se/2020/04/wnt-foljer-myndigheternas-rad-och-pausar-rekrytering-till-fas-ii-studie/ ....Read More
17

BioStock publishes interview with WntResearch's CEO Peter Morsing

Published on : 2020/02/24

To read the article use this link: https://www.biostock.se/en/wntresearch-starts-2020-with-study-approval-in-hungary/ About WntResearch WntResearch is developing an entirely new kind of cancer drug, which inhibits the tumour cells' ability to spread through the body and metastasize. The majority ....Read More
18

BioStock publicerar intervju med WntResearch's vd Peter Morsing

Published on : 2020/02/24

För att läsa artikeln använd denna länk: https://www.biostock.se/2020/02/wntresearch-inleder-2020-med-studiegodkannande-i-ungern/ Om WntResearch WntResearch utvecklar en helt ny typ av cancerläkemedel som verkar genom att hämma tumörcellernas förmåga att sprida sig i kroppen och bilda m....Read More
19

Nya data publicerade i Cancers ökar förståelsen för WNT5A"s roll for den metastatiska processen i malingt melanom

Published on : 2020/02/06

Om WntResearch WntResearch utvecklar en helt ny typ av cancerläkemedel som verkar genom att hämma tumörcellernas förmåga att sprida sig i kroppen och bilda metastaser. Metastaser är den främsta anledningen till att människor dör av cancer och behandling för att förhindra detta saknas. Fo....Read More
20

Biostock publicerar summering av året 2019 för WntResearch

Published on : 2020/01/03

För att läsa artikeln använd denna länk: https://www.biostock.se/2020/01/okad-takt-i-patientrekrytering-ar-fokus-for-wntresearch/....Read More
21

WntResearch presenterar på Mangold Insights Investerardag fredag 15 november

Published on : 2019/11/14

WntResearch kommer imorgon fredag 15 november att delta på Mangold Insights Investerardag och presentera bolaget. Investerardagen hålls på Scandic Anglais i Stockholm mellan 11.45 och 17.30. För mer information och anmälan besök www.mangold.se/investerardag. WntRe....Read More
22

Biostock publicerar artikel om WntResearch och Sage Group

Published on : 2019/11/12

För att läsa artikeln använd denna länk:  https://www.biostock.se/2019/11/wntresearch-tar-experthjalp-i-partnerskapsarbetet/....Read More
23

Biostock publicerar artikel om WntResearch

Published on : 2019/11/05

För att läsa artikeln använd denna länk: https://www.biostock.se/2019/11/wntresearch-fokus-pa-foxy-5-i-fas-ii/....Read More
24

Se senaste företagspresentation från WntResearch

Published on : 2019/11/05

VD Peter Morsing presenterade WntResearch på Stora Aktiedagen i Göteborg den 4 november. För att se presentationen använd denna länk: https://www.youtube.com/watch?v=9TWFpPPMdfg&feature=youtu.be....Read More
25

WntResearch presenterar på Stora Aktiedagen i Göteborg den 4 november

Published on : 2019/10/29

VD Peter Morsing kommer att presentera bolaget vid Aktiespararnas arrangemang som avhålls på Svenska Mässan i Göteborg. WntResearchs presentation är 15.40. För fullständigt program samt anmälan, se https://www.aktiespararna.se/aktiviteter/stora-aktiedagen-....Read More
26

WntResearch uppdaterar hemsidan till att även innehålla en engelsk version

Published on : 2019/10/16

WntResearch uppdaterar hemsidan för att innehålla även en engelsk version. I samband med detta måste hela databasen uppdateras, vilket påbörjades i går kväll. Migreringen av denna data tar tid och är just nu 40% klar, men beräknas vara färdi....Read More
27

Biostock om WntResearch

Published on : 2019/10/01

WntResearch satsar för att bli ett komplett bioteknikbolag I dagens vd-intervju samtalar vi med Malmöbaserade WntResearchs vd, Peter Morsing. Han beskriver bolagets spännande resa med den primära läkemedelskandidaten Foxy-5 som för närvarande genomgår en fas....Read More
28

Klinisk studiedesign presenteras idag 5 juli på ESMO GI i Barcelona

Published on : 2019/07/05

Konferensen riktar sig till forskare inom området cancer i mage-tarm området och samlar ca 3500 deltagare (https://www.worldgicancer.com/) Postern beskriver bakgrunden till och studiedesign för den kliniska fas 2 studien, -FolFoxy, som för närvarande pågår i Spanien ”Att delta i en stor v....Read More
29

Intervju med Ramon Salazar

Published on : 2019/04/15

Ramon Salazar, kan du kort beskriva din professionella roll och dina erfarenheter inom området? Jag är medicinsk onkologiexpert inom mag-tarmområdet. Jag specialiserade mig inom medicinsk onkologi 1997, efter att framgångsrikt ha genomfört fyra års MIR-program på sjukhuset Sant Pau i Barce....Read More
30

Intervju med professor Ingvar Syk

Published on : 2019/04/09

Kan du kort beskriva dig själv, din yrkesroll och dina erfarenheter inom området? Jag är professor i kirurgi vid Lunds Universitet och överläkare vid Skånes Universitetssjukhus (SUS) inom kolorektalkirurgi, samt ordförande för Svenska kolorektalcancerregistret. Min kliniska och forsknings....Read More
31

Investerarträffar med WntResearch i april och maj 2019

Published on : 2019/04/01

Investerarträffar i samband med företrädesemissionen I samband med företrädesemissionen kommer WntResearch att anordna informationsträffar i Malmö och Stockholm. Informationsträffarna är gratis att närvara vid och det bjuds på lättare förtäring. För ytterligare information om investe....Read More
32

WntResearch"s vd Peter Morsing i "sitdown" intervju

Published on : 2019/02/27

Om WntResearch WntResearch utvecklar en ny typ av cancerläkemedel baserat på banbrytande forskning som visar att det kroppsegna proteinet Wnt-5a spelar en viktig roll för tumörcellernas förmåga att förflytta och sprida sig i kroppen. De allra flesta som avlider i cancer gör det till följ....Read More
33

Nyhetsbrev, januari 2019

Published on : 2019/01/23

2019 är året då vi alla hoppas nå det mål som vi så länge sett fram emot: att de forskningsresultat som Foxy-5 så entydigt visat i olika försöksmodeller kan översättas till klinisk nytta! Det gångna året har passerat med intensivt arbete, en hel del framgångar och framflyttade posit....Read More
34

Nya data publicerade i Molecular Oncology visar att kombinationsbehandling med Box-5 motverkar resistens mot BRAF-hämmare i maligna melanom celler

Published on : 2019/01/07

Artikeln beskriver också hur kombinationsbehandlingen med Box-5 och antikroppen mot IL6 signalering minskar de resistenta tumörcellernas förhöjda förmåga att förflytta sig. Studien har utförts av en forskargrupp under ledning av professor Tommy Andersson. ”Dessa nya data visar potentialen....Read More
35

Nya data publicerade i Cancer and Metastasis Reviews betonar vikten av fortsatt behandling med Foxy-5 efter att primärtumören avlägsnats

Published on : 2018/08/31

Översiktsartikeln är skriven av en forskargrupp vid Lunds Universitet ledd av professor Tommy Andersson. Forskargruppen beskriver Foxy-5 i en framtida behandling av patienter med bröstcancer. I artikeln redovisas också nya data som visar att Foxy-5 hämmar metastasering av cancerceller även om ....Read More
36

SMS Oncology publicerar idag  om samarbetet för genomförandet av fas 2-studien med Foxy-5, vilket WntResearch tidigare meddelat 12 juli

Published on : 2018/08/15

Malmö, Sweden and Schiphol, the Netherlands (15 August 2018) – WntResearch AB (“WntResearch”) and Specialized Medical Services-oncology BV (“SMS-oncology”) announce that SMS-oncology has been selected as the contract research organization (CRO) to conduct the phase II study with Foxy-5 in....Read More
37

WntResearch presenterar sammanfattning av slutförd fas 1b-studie

Published on : 2018/04/17

För att läsa sammanfattningen, klicka här eller se bifogad fil nedan. För ytterligare information kontakta: Peter Morsing, vd, WntResearch AB E-mail: pm@wntresearch.com Telefon: 0727 200711 Om WntResearch WntResearch utvecklar en ny typ av cancerläkemedel baserat på banbrytande forskning s....Read More
38

WntResearch presenterar på Aktiespararnas möte i Svedala kvällen 19 april

Published on : 2018/04/11

För ytterligare information kontakta: Peter Morsing, vd, WntResearch AB E-mail: pm@wntresearch.com Telefon: 0727 200711 Om WntResearch WntResearch utvecklar en ny typ av cancerläkemedel baserat på banbrytande forskning som visar att det kroppsegna proteinet Wnt-5a spelar en viktig roll för tu....Read More
39

WntResearch presenterar på Stockholm Corporate Finance Life Science Seminarium

Published on : 2018/02/15

Stockholm Corporate Finance arrangerar kapitalmarknadsdagen för tionde året i rad och erbjuder investerare, analytiker och media att träffa företag i Life Science & Healthcare branschen. Ca 400 åhörare samlas för att lyssna till 16 företag som på två dagar presenterar sina verksamheter, f....Read More
40

WntResearch uppmärksammat i Skånska Dagbladet 21 oktober 2017

Published on : 2017/11/22

För att läsa artikeln om WntResearch i Skånska Dagbladet 21 oktober 2017, öppna bifogat dokumentet nedan!....Read More
41

Kapital Partner publicerar analys av WntResearch

Published on : 2017/10/17

För ytterligare information kontakta:Ulf Björklund, t.f. VDTel: +46 706 670 440E-mail: ub@wntresearch.comOm WntResearchWntResearch utvecklar en ny typ av cancerläkemedel baserat på banbrytande forskning som visar att det kroppsegna proteinet Wnt-5a spelar en viktig roll för tumörcellernas för....Read More
42

WntResearch läkemedelskandidat Foxy-5 ingår bland "Research Highlights" i den välrenommerade tidskriften Nature Reviews Urology

Published on : 2017/10/11

Nature Reviews Urology sammanfattar, i sektionen "Research Highlights", den vetenskapliga artikeln från PLOS ONE, vilken beskriver hur Foxy-5 härmar den endogena substansen Wnt-5a och visar lovande egenskaper i att kunna behandla prostatatumörer med låga eller obefintliga nivåer av Wnt-5a. Dess....Read More
43

WntResearch investerarträffar i oktober 2017

Published on : 2017/10/06

I Lund den 12 oktober sker presentationen kl. 18.30 - 19.00 på Elite Hotel Ideon. För fullständigt program samt anmälan, se här! (https://www.aktiespararna.se/aktiviteter/aktiekvallen-lund-3)I Stockholm den 17 oktober sker presentationen kl. 17.00 - 17.30 på Operaterrassen, Karl XII:s torg.....Read More
44

WntResearch: Som meddelats 4 september visar ny forskning att Foxy-5 motverkar spridning av prostatacancerceller

Published on : 2017/09/11

Studieresultaten visar att administration av Foxy-5, även om den påbörjas efter att primärtumörerna har etablerats, kraftigt hämmar spridning av humana tumörceller som introducerats i prostatakörteln på möss. Forskarna har använt denna modell då den på ett bättre sätt än andra efterl....Read More
45

WntResearch: As announced September 4.th new research findings show that Foxy-5 counteracts spread of prostate cancer cells

Published on : 2017/09/11

The study results show that administration of Foxy-5, although initiated after primary tumors have been established, strongly inhibits the spread of human tumor cells introduced into the prostate gland of mice. The researchers have used this model as it mimics the clinical reality in a better way th....Read More
46

WntResearch: Ny forskning visar att Foxy-5 motverkar spridning av prostatacancerceller

Published on : 2017/09/04

Studieresultaten visar att administration av Foxy-5, även om den påbörjas efter att primärtumörerna har etablerats, kraftigt hämmar spridning av humana tumörceller som introducerats i prostatakörteln på möss. Forskarna har använt denna modell då den på ett bättre sätt än andra efterl....Read More
47

New research findings increase understanding of how Wnt5a signaling inhibits movement and migration of breast cancer cells

Published on : 2017/04/21

The scientific article describes preclinical experiments where Wnt5a signaling resulted in a normalization of tumor cell metabolism, from being lactate forming to be non-lactate forming. This metabolic change is a prerequisite for Wnt5a signaling to be able to counteract breast cancer cell mobility ....Read More
48

Ny forskning ger ökad kunskap om hur Wnt5a-signalering motverkar bröstcancercellers rörelse och spridning

Published on : 2017/04/21

I de försök som genomförts resulterar Wnt5a-signalering i en normalisering av tumörcellernas metabolism, från att vara laktatbildande till att bli icke-laktatbildande. Denna metabola förändring är en förutsättning för att Wnt5a-signalering skall kunna motverka bröstcancercellernas rörel....Read More
49

WntResearch presenterar på Stockholm Corporate Finance Life Science Seminarium

Published on : 2017/03/17

Stockholm Corporate Finance arrangerar kapitalmarknadsdagen för nionde året i rad och erbjuder investerare, analytiker och media att träffa företag i Life Science & Healthcare branschen. Ca 400 åhörare samlas för att lyssna till 16 företag som på två dagar presenterar sina verksamheter, f....Read More
50

Ny tid för WntResearch presentation 8 mars under Life Sciencedagen i Göteborg är kl. 14.45.

Published on : 2017/03/06

Om WntResearch WntResearch utvecklar en ny typ av cancerläkemedel baserat på banbrytande forskning som visar att det kroppsegna proteinet Wnt-5a spelar en viktig roll för tumörcellernas förmåga att förflytta och sprida sig i kroppen. De allra flesta som avlider i cancer gör det till följd a....Read More
51

WntResearch investerarträffar i mars 2017

Published on : 2017/02/23

Som tidigare meddelats kommer WntResearch även att presentera vid nedanstående tillfällen: WntResearch VD Henrik Lawaetz kommer att presentera bolaget under Stockholm Corporate Finance Life Science seminarium 21-22 mars. WntResearch presentation hålls 22 mars kl. 8.30-9.00. För fullt program oc....Read More
52

WntResearch inleder samarbete med Köpenhamns universitet för att undersöka hur läkemedelskandidaten Foxy-5 samverkar med immunterapier mot cancer.

Published on : 2017/02/03

”Skulle det visa sig att Foxy-5 – vid sidan av de anti-metastatiska egenskaperna – kan samverka och fungera bra tillsammans med nya immunterapier, öppnas ytterligare intressanta möjligheter för läkemedelskandidaten att bli en viktig komponenet i framtidens cancerbehandlingar”, säger Hen....Read More
53

WntResearch and the University of Copenhagen to investigate potential interaction between Foxy-5 and cancer immunotherapy

Published on : 2017/02/03

”If Foxy-5 – besides its anti-metastatic qualities – can be combined and function well together with new immunotherapies, further interesting possibilities open up for the drug candidate to become a key component in treating cancer in the future” says Henrik Lawaetz, CEO, WntResearch AB. The....Read More
54

WntResearch investerarträffar i februari-mars 2017

Published on : 2017/01/18

För ytterligare information kontakta: Henrik Lawaetz, VD E-mail: hl@wntresearch.com Telefon: +46 72 702 4694 Om WntResearch WntResearch utvecklar en ny typ av cancerläkemedel baserat på banbrytande forskning som visar att det kroppsegna proteinet Wnt-5a spelar en viktig roll för tumörcellernas ....Read More
55

WntResearch forskning och utveckling presenteras vid Biotech Showcase i San Francisco den 11 januari 2017

Published on : 2017/01/09

För ytterligare information kontakta: Henrik Lawaetz, VD E-mail: hl@wntresearch.com Telefon: +46 72 702 4694 Om WntResearch WntResearch utvecklar en ny typ av cancerläkemedel baserat på banbrytande forskning som visar att det kroppsegna proteinet Wnt-5a spelar en viktig roll för tumörcellernas ....Read More
56

WntResearch presenterar vid Biotech Showcase Conference i San Francisco

Published on : 2016/12/09

WntResearch AB har accepterat en inbjudan att presentera bolaget vid The 9th Annual Biotech Showcase Conference i San Francisco, USA. Presentationen äger rum den 11 januari 2017. Under konferensen kommer WntResearch dessutom hålla enskilda möten med en rad företrädare för globala läkemedelsbo....Read More
57

WntResearch to present at the Biotech Showcase Conference in San Francisco

Published on : 2016/12/09

WntResearch AB has accepted an invitation to present the company at the 9th Annual Biotech Showcase Conference in San Francisco, USA. The presentation will take place on 11 January 2017. During the conference, WntResearch will also hold individual meetings with representatives of global pharmaceutic....Read More
58

WntResearch presenterar i Stockholm 25 oktober och deltar på BioEurope i november

Published on : 2016/10/17

Vd Henrik Lawaetz presenterar WntResearch 25 oktober kl. 18:00 hos Aktiespararna Stockholm Vasa och Financial Stockholm. Plats: Hotell Clarion Sign, Norra Bantorget, Stockholm. Anmälan om deltagande till mötet sker via länk på bolagets hemsida. http://www.wntresearch.com/investor-media/presenta....Read More
59

WntResearch presents the company in Stockholm October 25th and participates in BioEurope in November

Published on : 2016/10/17

WntResearch will be presented at an investment meeting organized by Aktiespararna Stockholm Vasa and Financial Stockholm, October 25that Hotel Clarion Sign in Stockholm. Registration for meeting participation can be done via a link at http://www.wntresearch.com/investor-media/presentations-and-event....Read More
60

WntResearch presents its projects to global pharmaceutical companies at a  conference

Published on : 2016/10/06

WntResearch’s CEO Henrik Lawaetz and Chief Scientific Officer Tommy Andersson have been invited to present the company's drug projects Foxy-5 and Box 5 at the by-invitation-only conference “Oncology Opportunities in Medicon Valley”, which takes place in Malmö on October 6, 2016. "We welcome t....Read More
61

WntResearch presenterar bolagets projekt för globala läkemedelsföretag vid en konferens

Published on : 2016/10/06

WntResearchs VD Henrik Lawaetz och Chief Scientific Officer Tommy Andersson har bjudits in för att presentera bolagets läkemedelsprojekt Foxy-5 och Box-5 vid ”by-invitation-only” konferensen Oncology Opportunities in Medicon Valley, vilken äger rum i Malmö den 6 oktober 2016. ”Vi välkomna....Read More
62

WntResearch kommenterar forskningsartikel om Wnt-5a

Published on : 2016/09/14

I en vetenskaplig artikel som nyligen publicerats online i tidskriften Journal of Experimental and Clinical Cancer Research beskrivs nya prekliniska forskningsresultat som understryker potentialen hos det kroppsegna proteinet Wnt-5a att hämma bröstcancercellers förmåga att röra sig och bilda me....Read More
63

WntResearch comment research article on Wnt-5a

Published on : 2016/09/14

A scientific article, recently published online in the Journal of Experimental and Clinical Cancer Research, describes new preclinical research that underscores the potential of the human protein Wnt-5a to inhibit the ability of breast cancer cells to move and form metastases. The authors also prese....Read More
64

Ny forskning ger ökad kunskap om verkningsmekanismen för det kroppsegna proteinet Wnt-5a och dess roll i kroppens försvar mot bröstcancer

Published on : 2016/08/31

En grupp forskare verksamma vid bland annat Karolinska Institutet har publicerat nya vetenskapliga rön som ytterligare klarlägger verkningsmekanismerna för det kroppsegna proteinet Wnt-5a och dess förmåga att motverka bröstcancer. Dessa fynd gjorda av en oberoende forskargrupp bekräftar prote....Read More
65

New research provides further insights on the mechanisms of Wnt-5a and its role in the human body's defence system against breast cancer.

Published on : 2016/08/31

A group of scientists from several institutions, including Karolinska Institutet, has published new scientific findings that further clarifies the mechanisms of action of the endogenous protein Wnt-5a and its ability to prevent breast cancer. The findings of this independent group of scientists conf....Read More
66

Ny vetenskaplig artikel visar att WntResearchs läkemedelskandidat Foxy-5 ökar produktionen av ett tumörhämmande enzym

Published on : 2016/08/19

I en vetenskaplig artikel publicerad online på Molecular Oncology beskrivs nya prekliniska forskningsresultat som understryker potentialen hos WntResearchs läkemedelskandidat Foxy-5 att hämma tumörutveckling vid tjocktarmscancer. De genomförda experimenten ger dessutom en bättre förståelse a....Read More
67

New scientific article shows that WntResearch's drug candidate Foxy-5 increases the production of a tumor-inhibiting enzyme

Published on : 2016/08/19

A scientific article published online in Molecular Oncology describes new preclinical research that underscores the potential of WntResearch’s drug candidate Foxy-5 to inhibit tumor development in colon cancer. The conducted experiments also provide a better understanding of the compound's mechani....Read More
68

First patients dosed in a phase 1b trial with Foxy-5 -initial preparations for a phase 2 trial has commenced

Published on : 2016/06/21

The first patients have now been dosed in the phase 1b trial with Foxy-5, a potential new drug to inhibit the spreading of tumors. Preparations are ongoing to expand the trial by adding a study site in Sweden. WntResearch is interacting with the Swedish MPA to facilitate this expansion, and to seek ....Read More
69

Första patienterna doserade i en fas 1b-studie med Foxy-5  - förberedelser inför en fas 2-studie påbörjade

Published on : 2016/06/21

De första patienterna har nu doserats i fas 1b-studien med Foxy-5, en potentiellt nytt läkemedel för att hämma spridningen av tumörer. Förberedelser pågår för att expandera studien genom att addera prövningsenhet i Sverige. WntResearch interagerar med det svenska Läkemedelsverket för att....Read More
70

WntResearch submits patent application for novel methods of measuring biological effects of the company's drug candidate Foxy-5

Published on : 2016/05/25

WntResearch has applied for a patent on two novel methods to measure biological effects in humans of the company’s Wnt-5a-agonist drug candidate Foxy-5. These method also have the potential to detect the effects of the company’s second drug candidate Box-5, a Wnt-5a-antagonist. The methods facil....Read More
71

WntResearch lämnar in patentansökan för nya sätt att mäta biologiska effekter av företagets läkemedelskandidat Foxy-5

Published on : 2016/05/25

WntResearch har ansökt om ett patent för två nya metoder att i människa upptäcka biologiska effekter av företagets läkemedelskandidat, Wnt-5a-agonisten Foxy-5. Dessa metoder har också potential att kunna användas för att detektera effekter av företagets andra läkemedelskandidat Box-5, so....Read More
72

Ny vetenskaplig artikel

Published on : 2016/05/13

Professor Tommy Anderssons forskargrupp vid Lunds Universitet har nyligen publicerat en artikel i den vetenskapliga tidskriften Oncotarget. I artikeln redogörs för prekliniska försök med en kombination av WntResearch:s läkemedelskandidat Box-5, vilken blockerar WNT5A-signalering, och en IL-6-an....Read More
73

AnalystGroup publicerar analys av WntResearch

Published on : 2016/04/27

(se analys i bifogad fil)....Read More
74

Framlägger video från presentation av bolaget på Stockholm CorporateFinance

Published on : 2016/03/14

Bolagets nya VD Henrik Lawaetz och professor Tommy Andersson, som lett forskargruppen bakom bolagets läkemedelskandidater, presenterade både den kliniska utvecklingen av bolagets ledande substans Foxy-5, och den tidiga utvecklingen av bolagets nästa substans Box-5. WntResearch är ett bioteknik b....Read More
75

WntResearch AB presenterar på Sedermeradagen

Published on : 2016/03/11

Sedermeradagen i Lund 2016 äger rum på Medicon Village och inleds med frukostmingel kl. 07.45. Därefter följer en heldag med bolagspresentationer och frågestunder innan dagen avslutas med en Börsbar. Sedermeradagen är en investerardag anordnad av Sedermera Fondkommission som ett tillfälle at....Read More
76

WntResearch presenterar på Life Sciencedagen i Göteborg

Published on : 2016/03/08

Bolagets nya VD Henrik Lawaetz kommer att presentera den kliniska utvecklingen av bolagets ledande läkemedelssubstans Foxy-5 till motverkan av tumörspridning i samband med olika cancersjukdomar. ? Life Sciencedagen kommer att hållas i Wallenbergsalen på Sahlgrenska Universitetssjukhuset. För y....Read More
77

Presenterar på Stockholm Corporate Finance

Published on : 2016/03/07

Bolagets nya VD Henrik Lawaetz kommer tillsammans med professor Tommy Andersson, som lett forskargruppen bakom bolagets läkemedelskandidater, att presentera både den kliniska utvecklingen av bolagets ledande substans Foxy-5, och den tidiga utvecklingen av bolagets nästa substans Box-5. WntResearc....Read More
78

Swedish site will participate in the Foxy-5 phase 1b study

Published on : 2015/12/22

WntResearch today announces that the Department of Oncology and the Clinical Trial Unit (Phase I), R&D Centre, Skåne University Hospital Lund have agreed to participate as a site in the clinical phase 1b study with Foxy-5. The phase 1b study will be initiated as soon as the study application has be....Read More
79

WntResearch AB deltar på Sedermeradagen i Stockholm

Published on : 2015/11/13

Sedermeradagen i Stockholm 2015 äger rum på Waterfront Congress Centre och inleds med frukostmingel kl. 7.30. Därefter följer en heldag med bolagspresentationer och frågestunder innan dagen avslutas med en ”börsbar”. WntResearch AB:s presentation hålls kl. 17.00-17.30. Sedermeradagen sän....Read More
80

Short congress report from AACR.NCI.EORTC Scientific meeting:

Published on : 2015/11/10

Just returned from AACR.NCI.EORTC Scientific meeting: Molecular Targets and Cancer Therapeutics in cancer, we can summarize the meeting as follows: The meeting, which was hosted by the American Association for Cancer Research, the National Cancer Institute, and the European Organisation for Research....Read More
81

WntResearch hereby presents its interim report with Foxy-5 phase 1-data

Published on : 2015/11/06

The interim report can also be found on WntResearch homepage: www.wntresearch.com For additional information please contact: Nils Brünner, CEO E-mail: nbr@wntresearch.com Telephone: + 45 2614 4708 About WntResearch WntResearch AB is a public company on the AktieTorget in Sweden. WntResearch develo....Read More
82

WntResearch - ASCO-report 2015

Published on : 2015/06/18

This year´s annual meeting of American Society of Clinical Oncology (ASCO) was held in Chicago in the beginning of June. WntResearch was represented by CEO Nils Brünner, CSO Tommy Andersson, IR and clinical operation responsible Ulla Buhl and our prior Chairman of the Board, Peter Buhl. The ASCO m....Read More
83

WntResearch - ASCO-report 2015

Published on : 2015/06/17

This year´s annual meeting of American Society of Clinical Oncology (ASCO) was held in Chicago in the beginning of June. WntResearch was represented by CEO Nils Brünner, CFO Tommy Andersson, IR and clinical operation responsible Ulla Buhl and our prior Chairman of the Board, Peter Buhl. The ASCO m....Read More
84

WntResearch - rapport från ASCO 2015

Published on : 2015/06/17

Årets American Society of Clinical Oncology (ASCO) hölls i Chicago i början av juni. WntResearch representerades av VD Nils Brünner, CFO Tommy Andersson, IR och Clinical Operations-ansvariga Ulla Buhl och vår tidigare styrelseordförande, Peter Buhl. ASCO är världens största onkologikongress....Read More
85

WntResearch informerar marknaden på Sedermeradagen i Lund 26 mars

Published on : 2015/03/10

Under Sedermeradagen i Lund den 26 mars kommer Nils Brünner, VD för WntResearch, att presentera företaget och dess aktuella projekt med Foxy-5 i klinisk prövning Fas 1. Presentationen kommer att finnas tillgänglig på bolagets hemsida efter den 26 mars. Plats: Medicon Village, Lund Tid: 26 ....Read More
86

Recently published pre-clinical data suggest that Wnt-5a can promote cancer progression in oral squamous carcinoma

Published on : 2014/12/18

VD Nils Brünner comments: “The prognosis for patients diagnosed with Oral Squamous Carcinoma is still poor. The identification of novel therapeutic targets and possible new treatment options for the disease are therefore essential. This early pre-clinical work by Professor Tommy Andersson’s res....Read More
87

Nyligen publicerade prekliniska data tyder på att Wnt-5a kan främja progression av oral skivepitelial cancer

Published on : 2014/12/18

VD Nils Brünners kommenterar: "Prognosen för patienter med diagnosen oral skivepitelial cancer är fortfarande dålig. Identifieringen av nya terapeutiska mål och möjliga nya behandlingsalternativ för sjukdomen är därför viktigt. Detta tidiga prekliniska arbete av professor Tommy Anderssons ....Read More
88

WntResearch på Sedermeradagen

Published on : 2014/11/10

Den 13 november 2014, deltar WntResearch AB (publ) på Sedermeradagen för att hålla en bolagspresentation för intresserade investerare. Sedermeradagen är en investerardag anordnad av Sedermera Fondkommission som ett tillfälle att möta intressanta bolag inom micro- och smallcapsegmentet i Sveri....Read More
89

Informationsträffar

Published on : 2014/04/08

• Skellefteå - 10 april 2014 kl. 18.00 -.Maskinhuset Sävenäs, Örsvikvägen 7, Skelleftehamn. • Uddevalla - 15 april 2014 kl. 18.30 - Högskolecentrum Bohuslän, Östergatan 18. • Stockholm - 23 april 2014 kl. 18.00 - Scandic Anglais, Humlegårdsgatan 23. För anmälan till eller ytter....Read More
90

WntResearch på Sedermeradagen

Published on : 2014/03/21

Dörrarna öppnas klockan 07.45 för frukost och mingel på Medicon Village i Lund. Härefter följer en heldag med bolagspresentationer och frågestunder. Bolagspresentation WntResearch Talare: Nils Brünner, Tommy Andersson and Thomas Feldthus Tid: Torsdagen den 27 mars 2014 kl. 13.55 – 14.....Read More