1

WntResearch presenterar på Mangold Insights Investerardag fredag 15 november

Published on : 2019/11/14

WntResearch kommer imorgon fredag 15 november att delta på Mangold Insights Investerardag och presentera bolaget. Investerardagen hålls på Scandic Anglais i Stockholm mellan 11.45 och 17.30. För mer information och anmälan besök www.mangold.se/investerardag. WntRe....Read More
2

Biostock publicerar artikel om WntResearch och Sage Group

Published on : 2019/11/12

För att läsa artikeln använd denna länk:  https://www.biostock.se/2019/11/wntresearch-tar-experthjalp-i-partnerskapsarbetet/....Read More
3

Biostock publicerar artikel om WntResearch

Published on : 2019/11/05

För att läsa artikeln använd denna länk: https://www.biostock.se/2019/11/wntresearch-fokus-pa-foxy-5-i-fas-ii/....Read More
4

Se senaste företagspresentation från WntResearch

Published on : 2019/11/05

VD Peter Morsing presenterade WntResearch på Stora Aktiedagen i Göteborg den 4 november. För att se presentationen använd denna länk: https://www.youtube.com/watch?v=9TWFpPPMdfg&feature=youtu.be....Read More
5

WntResearch presenterar på Stora Aktiedagen i Göteborg den 4 november

Published on : 2019/10/29

VD Peter Morsing kommer att presentera bolaget vid Aktiespararnas arrangemang som avhålls på Svenska Mässan i Göteborg. WntResearchs presentation är 15.40. För fullständigt program samt anmälan, se https://www.aktiespararna.se/aktiviteter/stora-aktiedagen-....Read More
6

WntResearch uppdaterar hemsidan till att även innehålla en engelsk version

Published on : 2019/10/16

WntResearch uppdaterar hemsidan för att innehålla även en engelsk version. I samband med detta måste hela databasen uppdateras, vilket påbörjades i går kväll. Migreringen av denna data tar tid och är just nu 40% klar, men beräknas vara färdi....Read More
7

Biostock om WntResearch

Published on : 2019/10/01

WntResearch satsar för att bli ett komplett bioteknikbolag I dagens vd-intervju samtalar vi med Malmöbaserade WntResearchs vd, Peter Morsing. Han beskriver bolagets spännande resa med den primära läkemedelskandidaten Foxy-5 som för närvarande genomgår en fas....Read More
8

Klinisk studiedesign presenteras idag 5 juli på ESMO GI i Barcelona

Published on : 2019/07/05

Konferensen riktar sig till forskare inom området cancer i mage-tarm området och samlar ca 3500 deltagare (https://www.worldgicancer.com/) Postern beskriver bakgrunden till och studiedesign för den kliniska fas 2 studien, -FolFoxy, som för närvarande pågår i Spanien ”Att delta i en stor v....Read More
9

Intervju med Ramon Salazar

Published on : 2019/04/15

Ramon Salazar, kan du kort beskriva din professionella roll och dina erfarenheter inom området? Jag är medicinsk onkologiexpert inom mag-tarmområdet. Jag specialiserade mig inom medicinsk onkologi 1997, efter att framgångsrikt ha genomfört fyra års MIR-program på sjukhuset Sant Pau i Barce....Read More
10

Intervju med professor Ingvar Syk

Published on : 2019/04/09

Kan du kort beskriva dig själv, din yrkesroll och dina erfarenheter inom området? Jag är professor i kirurgi vid Lunds Universitet och överläkare vid Skånes Universitetssjukhus (SUS) inom kolorektalkirurgi, samt ordförande för Svenska kolorektalcancerregistret. Min kliniska och forsknings....Read More
11

Investerarträffar med WntResearch i april och maj 2019

Published on : 2019/04/01

Investerarträffar i samband med företrädesemissionen I samband med företrädesemissionen kommer WntResearch att anordna informationsträffar i Malmö och Stockholm. Informationsträffarna är gratis att närvara vid och det bjuds på lättare förtäring. För ytterligare information om investe....Read More
12

WntResearch"s vd Peter Morsing i "sitdown" intervju

Published on : 2019/02/27

Om WntResearch WntResearch utvecklar en ny typ av cancerläkemedel baserat på banbrytande forskning som visar att det kroppsegna proteinet Wnt-5a spelar en viktig roll för tumörcellernas förmåga att förflytta och sprida sig i kroppen. De allra flesta som avlider i cancer gör det till följ....Read More
13

Nyhetsbrev, januari 2019

Published on : 2019/01/23

2019 är året då vi alla hoppas nå det mål som vi så länge sett fram emot: att de forskningsresultat som Foxy-5 så entydigt visat i olika försöksmodeller kan översättas till klinisk nytta! Det gångna året har passerat med intensivt arbete, en hel del framgångar och framflyttade posit....Read More
14

Nya data publicerade i Molecular Oncology visar att kombinationsbehandling med Box-5 motverkar resistens mot BRAF-hämmare i maligna melanom celler

Published on : 2019/01/07

Artikeln beskriver också hur kombinationsbehandlingen med Box-5 och antikroppen mot IL6 signalering minskar de resistenta tumörcellernas förhöjda förmåga att förflytta sig. Studien har utförts av en forskargrupp under ledning av professor Tommy Andersson. ”Dessa nya data visar potentialen....Read More