Tommy Andersson, styrelseledamot, Professor i experimentell patology


Född 1956. Styrelseledamot sedan 2008.

Tommy Andersson är professor i experimentell patologi vid Medicinska fakulteten, Lunds universitet, sedan 1996 och hans forskargrupp har under många år erhållit finansiellt stöd från Cancerfonden, Vetenskapsrådet och en rad andra forskningsstiftelser. Andersson har publicerat fler än 100 vetenskapliga artiklar inom områdena intracellulär signalering, celladhesion och cellmigration. Andersson är en av WntResearchs grundare och är uppfinnare till de tre patentfamiljer som utgör basen för Bolagets verksamhet. Tidigare erfarenheter innefattar bland annat tjänsten som docent och universitetslektor i cellbiologi vid Linköpings universitet.

Övriga pågående uppdrag: Styrelseordförande K AJT Biotech AB.

Innehav i WntResearch: 2 850 000 aktier*, 475 000 teckningsoptioner serie TO7, 475 000 teckningsoptioner serie TO8 och 8 000 000 st teckningsoptioner i incitamentsprogram 2023/26.

Oberoende i förhållande till större aktieägare.
Beroende i förhållande till bolagets ledning.

* Datum för aktieinnehav 2024-02-29.