Per Norlén, CEO


Per Norlén, MD, PhD, har en gedigen erfarenhet från life science-industrin i allmänhet och utveckling av cancerläkemedel i synnerhet. Han har mer än 20 års erfarenhet från olika internationella ledarskapspositioner inom läkemedelsindustrin, såväl från Big Pharma som biotekniksektorn. Per kommer närmast från rollen som vd för det danska bioteknikbolaget Evaxion Biotech A/S, som är börsnoterat på Nasdaq i New York. Under perioden 2015–2021 var Per Norlén vd för Alligator Bioscience AB, ett forskningsbolag verksamt inom cancer som börsnoterades 2016 på Nasdaq Stockholm, där han även varit medicinsk chef och utvecklingschef. Han har även arbetat med läkemedelsutveckling på AstraZeneca och på Lunds Universitetssjukhus.

​Per utbildade sig till läkare vid Lunds universitet, disputerade i preklinisk farmakologi och blev sedan docent inom klinisk farmakologi. Han är även specialistläkare inom klinisk farmakologi och har lång erfarenhet inom klinisk utveckling av cancerläkemedel. Per har likaså mångårig erfarenhet inom affärsutveckling och har varit ansvarig för flera stora samarbetsavtal mellan bioteknikbolag och Big Pharma.

Innehav i WntResearch: 16 000 aktier*, 400 000 teckningsoptioner serie TO7, 400 000 teckningsoptioner serie TO8.

* Datum för aktieinnehav 2024-05-28.