Klaus Christensen, CCO


Klaus Christensen har en M.Sc. i Business Administration & Economics från Copenhagen Business School (Danmark).

Mer än 25 års erfarenhet från läkemedelsindustrin genom olika globala roller inom bland annat kommersiell strategi och affärsutveckling. Han har bidragit med kommersiellt ledarskap inom pricing governance, portfölj- och produktstrategier, pricing market access samt utvärderingar av produkter och bolag. Därtill kommer hans erfarenhet med ett stort antal projekt som sträcker sig från tidig forskning och utveckling till lanserade produkter för främst AstraZeneca, men också flera mindre bioteknikföretag samt LEO Pharma.

Övriga pågående uppdrag: Styrelseledamot och verkställande direktör i Skyeville Consulting AB.

Innehav i WntResearch: 241 800 aktier*, 40 300 teckningsoptioner serie TO7, 40 300 teckningsoptioner serie TO8 och 500 000 teckningsoptioner i incitamentsprogram 2023/26.*

* Datum för aktieinnehav 2024-02-29.