Klaus Christensen, CCO


Klaus Christensen har en M.Sc. i Business Administration & Economics från Copenhagen Business School (Danmark)

Mer än 25 års erfarenhet från läkemedelsindustrin genom olika globala roller inom bland annat kommersiell strategi och affärsutveckling. Har bidragit med kommer­siellt ledarskap inom pricing governance, portfölj­ och pro­duktstrategier, pricing market access samt utvärderingar av produkter och bolag. Därtill kommer hans erfarenhet med ett stort antal projekt som sträcker sig från tidig forskning och utveckling till lanserade produkter för främst AstraZeneca, men också flera mindre bioteknik­ företag samt LEO Pharma.

Övriga pågående uppdrag: Styrelseledamot och verkstäl­lande direktör i Skyeville Consulting AB.

Innehav i WntResearch: 40 000 aktier och 20 000 optioner TO5 och 20 000 optioner TO6