Kicki Johansson, CCOO


Doktorsexamen i medicinsk mikrobiologi och immunologi, Göteborgs universitet. Pensionerad från AstraZeneca 2017 som VP/senior project leader. Har arbetat som chef för läkemedelsutveckling i Vicore Pharma och som konsult. Har varit direkt ansvarig för den övergripande strategin och utvecklingen av nästan 50 potentiella läkemedelssubstanser, med fokus på utvecklingsfaser från preklinisk till slutet av fas II.