Kicki Johansson, COO


Kicki Johansson innehar en doktorsexamen i mikrobiologi och immunologi från Göteborgs universitet.

Erfarenhet som konsult inom bioteknik och positioner som Vice President och senior projektledare på Astra- Zeneca, samt Head of Drug Development på Vicore Pharma. Johansson har varit direkt ansvarig för den övergripande strategin och utvecklingen av nära 50 potentiella läkemedelssubstanser, med fokus på utvecklingsfaser från preklinisk fas till slutet av fas 2.

Övriga pågående uppdrag: Styrelseledamot i KickStart Strategy AB.

Innehav i WntResearch: 1 000 000 st teckningsoptioner i incitamentsprogram 2023/26.