Kicki Johansson, CCOO


Kicki Johansson innehar en doktorsexamen i mikrobiologi och immunologi från Göteborgs universitet.

Erfarenhet som konsult inom bioteknik och positioner som Vice President och senior projektledare på Astra­ Zeneca, samt Head of Drug Development på Vicore Pharma. Varit direkt ansvarig för den övergripande strategin och utvecklingen av nära 50 potentiella läkemedels­ substanser, med fokus på utvecklingsfaser från preklinisk fas till slutet av fas 2.

Övriga pågående uppdrag: Styrelseledamot i KickStart Strategy AB.

Innehav i WntResearch: –