Joachim Gullbo, MD, PhD, och adjungerad professor


Joachim Gullbo är MD, PhD, och adjungerad professor i klinisk farmakologi vid Uppsala Universitet, har en gedigen vetenskaplig bakgrund inom utveckling och utvärdering av läkemedel mot cancer, från preklinisk forskning till kliniska prövningar. Han är medförfattare till fler än 85 vetenskapliga publikationer inom cancerområdet.

Joachim Gullbo har svensk klinisk specialistutbildning i klinisk farmakologi och onkologi, och var tidigare chef för onkologisektionen vid Akademiska Sjukhuset i Uppsala. Han är för närvarande Medical Monitor på Theradex Oncology i Princeton, USA. Joachim är en av grundarna av Oncopeptides där han nu kvarstår som vetenskaplig rådgivare.