Janna Sand-Dejmek, styrelseledamot


Född 1972. Styrelseledamot sedan 2020.

Janna Sand-Dejmek har en läkarexamen från Lunds universitet, är utbildad specialistläkare vid Skånes universitetssjukhus och har disputerat inom experimentell patologi. Sand-Dejmek har gjort en post-doc vid Dana-Farber Cancer Institute i Boston (USA) och hennes forskning fokuserar på intracellulära signalvägar med betydelse för onkogenes och metastasering.

Sand-Dejmek är sedan 2012 verksam inom läkemedelsindustrin där hon haft roller inom preklinisk forskning, tidig klinisk utveckling, samt marknadsföring/lansering av nya läkemedel inom onkologi. För närvarande är hon chef för Novartis tidiga kliniska onkologiutvecklingsavdelning i Shanghai.

Övriga pågående uppdrag: Styrelseordförande i Sand Medical AB.

Innehav i WntResearch: 80 aktier*.

Oberoende i förhållande till större aktieägare.
Beroende i förhållande till bolagets ledning.

* Datum för aktieinnehav 2024-05-28.