Janna Sand-Dejmek, styrelseledamot


Född 1972. Styrelseledamot sedan 2020.

Janna Sand­Dejmek har en läkarexamen från Lunds universitet, är utbildad specialist­ läkare vid Skånes universitetssjukhus och har disputerat inom experimentell patologi. Har gjort en post­doc vid Dana­Farber Cancer Institute i Boston (USA) och hennes forskning fokuserar på intra­cellulära signalvägar med betydelse för onkogenes och metastasering. Är sedan 2012 verksam inom läkemedels­ industrin där hon haft roller inom preklinisk forskning, tidig klinisk utveckling, samt marknadsföring/lansering av nya läkemedel inom onkologi. För närvarande är hon chef för Novartis tidiga kliniska onkologiutveck­lingsavdelning i Shanghai.

Övriga pågående uppdrag: Styrelseord­förande i Sand Medical AB.

Innehav  i WntResearch:  3 963 aktier.