Janna Sand-Dejmek, styrelseledamot


Styrelseledamot sedan 2020. Janna Sand-Dejmek är chef för Novartis tidiga kliniska onkologi-utvecklingsavdelning i Shanghai, har läkarexamen och specialistläkarutbildning från Lunds universitet och Skånes universitetssjukhus. Hon har disputerat inom experimentell patologi och gjort sin post-doc vid Dana-Farber Cancer Institute i Boston. Hennes forskning fokuserar på intracellulära signalvägar med betydelse för onkogenes och metastasering. Sedan 2012 är hon verksam inom läkemedelsindustrin där hon haft roller inom både preklinisk forskning, tidig klinisk utveckling och marknadsföring/lansering av nya läkemedel inom onkologi.