Dennis Henriksen, CTO


Dennis Henriksen innehar en M.Sc. i kemiteknik från Köpen­ hamns Tekniska Universitet och en Ph.D. i bioorganisk kemi från Köpenhamns universitet.

Har över 20 års erfarenhet från små och medelstora bioteknikföretag i Skan­dinavien och USA och tidigare roller innefattar bland annat positionen som Vice President på BioNebraska, där han ingick i bolagets ledningsgrupp och hade ansvar för forsk­ning och utveckling. Tidigare roller innefattar även positioner som Vice President på Nordic Bioscience, COO på Verigen Europe, Vice President på Osteometer Biotech, Managing Director på BION och CEO på Sanos Biosciences, ett företag han grundade 2003 och var verksam vid fram till 2011, då det såldes. Omfattande erfarenhet av att utveckla och implementera cGMP­processer i små och medelstora bioteknikföretag och har varit involverad i forsknings-­ och utvecklingsprojekt inom terapiområdena osteoporos, artros, inflammatoriska och autoimmuna sjukdomar, spinalkirurgi, svampinfektioner och olika typer av cancer.

Övriga pågående uppdrag: CTO på Idogen. Styrelseledamot i K /S Lower Cardiff Road (Danmark) och VinFoyeren ApS (Danmark). Verkställande direktör i DBH BION ApS (Danmark), DBH Bion Holding ApS (Danmark) och VinFoyeren ApS (Danmark).

Innehav i WntResearch: –