Christer Nordstedt, styrelsens ordförande


Född 1962. Styrelseledamot sedan 2022.

Läkarutbildning samt doktorerat inom området farmakologi, Karolinska Institutet. Fortsatte med forskarutbildning, Rockefeller University i New York i nobelpristagaren Paul Greengards laboratorium.

Mer än tjugoårig bakgrund som forskningsledare i internationella exekutiva positioner på läkemedelsföretag som Roche, Eli Lilly, AstraZeneca, Orion Corporations och senast som global forskningschef för innovativa läkemedel på TEVA. I dessa roller haft omfattande personalansvar för stora organisationer med över tusen medarbetare och budgetar omfattande flera miljarder SEK. Varit ansvarig för att leda läkemedelsprojekt inom bland annat onkologi, neurovetenskap och inflammation. Ansvarsområden har omfattat forskning från tidiga discovery hela vägen genom kliniska faser till marknaden. Har även varit ansvarig för in- och utlicensiering av projekt och molekyler i olika faser i dess utveckling.

Har varit styrelsemedlem i Orion Diagnostics och Fermion samt även i icke kommersiella organisationer. Under de senaste femton åren varit bosatt utomlands, senast i USA.

Övriga pågående uppdrag: Styrelseordförande i Snevringe AB. Styrelseledamot & Verkställande direktör i CINDA PHARMA AB. Extern Verkställande direktör i Oblique Therapeutics AB. Styrelseledamot i IRLAB Therapeutics AB.

Innehav i WntResearch: 6 151 aktier*, 10 2515 teckningsoptioner serie TO7, 10 2515 teckningsoptioner serie TO8 och 1 100 000 st teckningsoptioner i incitamentsprogram 2023/26

Oberoende i förhållande till större aktieägare.
Oberoende i förhållande till bolagets ledning.

* Datum för aktieinnehav 2024-05-28.