Åsa Kornfeld, styrelseledamot


Åsa Kornfeld har mer än 25 års internationell erfarenhet från strategisk utvärdering och utveckling av läkemedelskandidater för att maximera deras värde. Hon har arbetat med kliniska prövningar, hälsoekonomi, prissättnings- och subventionsstrategier samt bidragit till in- och utlicensiering av produkter och portföljförvaltning. Hon har bred erfarenhet från både stora läkemedelsbolag, små biotechbolag, medicinteknik och konsultverksamhet, och har lång erfarenhet av ledarskap och organisation. Åsa har en B.Sc i kemi från Lunds universitet och en M.Sc i läkemedel och hälsovårdsprodukter från Université de Bordeaux. För närvarande är Åsa marknadsansvarig på Recordati Rare Diseases i Paris.

Övriga uppdrag: Styrelseledamot i Aptahem AB, Arcede Pharma AB och Sensidose AB.

Innehav i WntResearch: 6 000 aktier*

* Datum för aktieinnehav 2024-05-28.