Andrés Cervantes, professor i medicin och avdelningschef medicinsk onkologi


  • Address Info
    Biomedical Research institute INCLIVA, University of Valencia

Andrés Cervantes är professor i medicin vid universitetet i Valencia, Spanien. Han fick sin utbildning i medicinsk onkologi vid universitetssjukhuset i Valencia. Efter avslutad klinisk utbildning fick han ett forskningsstipendium på två år vid Free University Hospital i Amsterdam, där han tog sin doktorsexamen med ett arbete om multiresistens i laboratoriet för cellulär farmakologi vid denna institution.

Dr Cervantes är chef för avdelningen för medicinsk onkologi vid universitetssjukhuset i Valencia, Spanien. Han är också vetenskaplig ledare för Institute of Health Research INCLIVA, ett av de nationellt ackrediterade forskningsinstituten i Spanien. Hans huvudsakliga forsknings- och kliniska intresseområden är gastrointestinala och gynekologiska maligniteter samt fas I och tidiga kliniska prövningar och utveckling av nya läkemedel. Han är en hängiven klinisk forskare inom ändtarmscancer, ett ämne där han har tagit fram flera publikationer om kvaliteten på det multidisciplinära teamarbetet samt kvalitetsbedömning av mesorektal kirurgi, hur man kan förbättra det optimala valet av initial terapi och specifikt hur man ska närma sig övre tredje ändtarmscancer. Han är också ansvarig för ett laboratorium för translationell forskning, som främst arbetar med flytande biopsier och molekylär klassificering av gastrointestinala maligniteter. Han är författare till mer än tvåhundra forskningsartiklar och utbildningsartiklar som publicerats i referentgranskade tidskrifter. Han är också en av chefredaktörerna för Cancer Treatment Reviews. Han är för närvarande ordförande för utbildningskommittén och styrelseledamot i ESMO och sedan januari 2014 är han även biträdande redaktör för gastrointestinal cancer i Annals of Oncology.