Optionsprogram TO6, 2023

Varje teckningsoption serie TO 6 berättigar till teckning av en (1) ny aktie i Bolaget mot kontant betalning
uppgående till 70 procent av den volymvägda genomsnittskursen för Bolagets aktie, dock lägst aktiens kvotvärde (0,09 SEK) och högst 0,80 SEK.

Denna mätperiod sker under perioden 21 augusti 2023 till och med den 1 september 2023

Teckning av aktier genom utnyttjande av teckningsoptioner serie TO 6 ska ske under perioden från och med den 6 september 2023 till och med den 20 september 2023.

Sista dag för handel av TO6 är 15 september 2023.

För fullständiga villkor, vänligen klicka här.