NYEMISSION

Pressmeddelande 20200513 [Länk]

Prospekt företrädesemission 2020 [Länk]

Registreringsbevis [Länk]

Villkor teckningsoptioner [Länk]