NYEMISSION

Erbjudandet i korthet [Länk]

Prospekt företrädesemission 2020 [Länk]

Teckning utan företräde [Länk]

Teckning med företräde [Länk]

Registreringsbevis [Länk]

Villkor teckningsoptioner [Länk]