Tumörbiologi

”Det är inte primärtumören som i första hand dödar den cancerdrabbade, det är metastaser”


Professor Tommy Andersson, CSO och grundare WntResearch