Bengt Gustavsson, styrelseledamot


Född 1962. Styrelseledamot sedan 2021.

Bengt är apotekare och disputerad i pato­logi (tumörbiologi) från  Uppsala Universitet och har en utbildning i farmaceutisk medi­cin från universitetet i Basel. Före detta reservofficer i Flygvapnet.

Har nära 30 års erfarenhet från läkeme­delsindustrin och har i huvudsak jobbat med klinisk läkemedelsutveckling och Medical Affairs vid olika cancerindikationer. Har bland annat jobbat som Nordisk Medicinsk Chef på Novartis Oncology, Nordisk Klinisk Forskningschef på Sanofi­ Aventis, Nordisk Medicinsk Chef på Celgene och nu senast som Senior Global Medical Affairs Director på Oncopeptides AB.

Övriga pågående uppdrag: Styrelsele­damot i Nanexa AB samt Sangus Jazz AB.

Innehav  i WntResearch:  –