Bengt Gustavsson, styrelseledamot


Bengt Gustavsson, 1962, är apotekare och disputerad i patologi (tumörbiologi) från Uppsala
Universitet och har en utbildning i farmaceutisk medicin från universitetet i Basel. Bengt har
27 års erfarenhet från läkemedelsindustrin och har i huvudsak jobbat med klinisk läkemedels-
utveckling och Medical Affairs vid olika cancerindikationer. Han har bland annat jobbat som
Nordisk Medicinsk Chef på Novartis Oncology, Nordisk Klinisk Forskningschef på Sanofi-Aventis,
Nordisk Medicinsk Chef på Celgene och nu senast som Senior Global Medical Affairs Director
på Oncopeptides AB. Bengt är styrelseledamot i Nanexa AB samt Sangus Jazz AB och före detta reservofficer i
Flygvapnet.