Tidsplan

Bolaget har nyligen startat en optimerad fas 2-studie med målet att kunna påvisa att Foxy-5 motverkar metastasering och återfallsrisk hos patienter med tjocktarmscancer.

Målsättningen är att erhålla indikativa resultat redan under Q2 2020. Positiva signaler under första halvåret ger Bolaget en stark grund för en expansiv strategi att med starkt självförtroende slutföra den nu startade fas 2-studien.