Peter Ström, board member


Styrelseledamot sedan 2015. Styrelseordförande under 2015–2018 samt tf styrelseordförande perioden 220215-220428. Peter är civilekonom med lång erfarenhet från ledande internationella befattningar inom KabiVitrum, KabiPharmacia, Pharmacia & Upjohn och IMS Health Inc. Styrelseledamot i Stockholm Corporate Finance, Vicore Pharma Holding, Dentosystem Scandinavia, WntResearch Incentive och suppleant i Comtax Support samt Comtax Holding. Har tidigare varit engagerad i bland annat Active Biotech, Oasmia, P.U.L.S. och LIDDS.

Övriga pågående uppdrag: Styrelseledamot i Wntresearch Incentive AB, Dentosystem Scandinavia AB, Stockholm Corporate Finance AB och Vicore Pharma Holding AB. Styrelsesuppleant i Comtax Support Aktiebolag och Comtax Holding AB.