Peter Ström, styrelseledamot


Född 1952. Styrelseledamot sedan 2015.

Peter Ström är utbildad civilekonom från Handelshögskolan och har lång erfarenhet från ledande internationella befattningar inom KabiVitrum, KabiPharmacia, Pharmacia & Upjohn och  IMS Health. Har  tidigare varit engagerad i bland annat Active Biotech, Oasmia, P.U.L.S. och  LIDDS och  är för när­ varande engagerad i styrelsearbete i ett flertal bolag.

Övriga pågående uppdrag: Styrelseledamot i Comtax Aktiebolag, Dentosystem Scandi­ navia AB, Stockholm Corporate Finance AB och Vicore Pharma Holding AB. Styrelse­ suppleant i Comtax Holding AB och Comtax Support Aktiebolag.

Innehav  i WntResearch:  257 550 aktier.