Peter Ström, styrelseledamot


Född 1952. Styrelseledamot sedan 2015.

Peter Ström är utbildad civilekonom från Handelshögskolan och har lång erfarenhet från ledande internationella befattningar inom KabiVitrum, KabiPharmacia, Pharmacia & Upjohn och  IMS Health. Har  tidigare varit engagerad i bland annat Active Biotech, Oasmia, P.U.L.S. och  LIDDS och  är för när­ varande engagerad i styrelsearbete i ett flertal bolag.

Övriga pågående uppdrag: Styrelseledamot i Dentosystem Scandinavia AB och Stockholm Corporate Finance AB. Styrelsesuppleant i Comtax Aktiebolag, Comtax Holding AB och Comtax Support Aktiebolag.

Innehav  i WntResearch:  515 100 aktier, 135 550 teckningsoptioner serie TO 5 och 257 550 teckningsoptioner serie TO 6.