Peter Morsing, VD


VD sedan december 2017. PhD i fysiologi från Lunds Universitet. Peter har över 20 års erfarenhet från läkemedels- och bioteknikindustrin, där han varit verksam inom preklinisk utveckling, strategiarbete och affärsutveckling. Under flera år verkade han i en rad olika positioner, både inom avdelningen för farmakologi och global strategi och affärsutveckling inom AstraZeneca. Han har även arbetat som portföljförvaltare på Andra AP-fonden med ansvar för de svenska och europeiska läkemedels- och bioteknikportföljerna. Peter kommer närmast från en tjänst som Chief Operating Officer för Vaccinogen Inc.