Mats Lindskog, styrelseledamot


Född 1974. Styrelsemedlem sedan 2023.

Civilingenjörsexamen i Kemiteknik och fil dr Bioteknik inom antikropps-baserad proteomik, Kungliga Tekniska Högskolan, Stockholm.

Bedrivit forskning inom identifiering av nya cancergener på Stockholm Bioinformatics Center. Omfattande erfarenhet inom affärsutveckling, läkemedelsförsäljning och antikroppsteknologi genom olika ledande befattningar på läkemedelsföretag inom affärsenhetsledning, Business Excellence och kommersiell verksamhet. Varit medlem i svenska, nordiska och nordisk-baltiska ledningsgrupper på läkemedelsbolagen Unimedic Pharma, Allergan, Shire, AstraZeneca och Amgen.

Övriga pågående uppdrag: sedan 2021 Chief Business Officer (CBO) Oblique Therapeutics AB (publ), som är aktivt inom cancerområdet.

Aktieinnehav WntResearch: 0