Jonas Bergh, styrelseledamot


Född 1954. Styrelseledamot sedan 2022.

Legitimerad läkare, svensk specialistkompetens i både patologi (1986) och onkologi (1988) samt ”clinical oncology” (2009) i Storbritannien. Disputerat i tumörbiologi (1984 ), docent i experimentell onkologi (1986), Uppsala universitet.

4-årig klinisk cancerforskartjänst (1989-1993) och sedan en högre 6-årig cancerforskartjänst (1996-2002), båda finansierade av Svenska Cancerfonden.

Utnämndes 2000 till professor i klinisk och molekylär onkologi, och sedan 2008 i onkologi vid Karolinska Institutet. Varit verksam som professor inom området bröstonkologi vid universiteten i Manchester och Oxford, och är sedan 2019 fram till 2024 gästprofessor i onkologi vid Oxford universitet. Haft en aktiv roll i omkring 60 kliniska fas I, II, III och IV studier.

Huvudsakliga forskningsområde är bröstcancer och har publicerat över 600 vetenskapliga arbeten med en genomsnittlig citationsfrekvens på 72.

Bred kompetens vad det gäller nya behandlingar för ett stort antal olika cancersjukdomar i rollen som ledamot (2004-2016) och ordförande (2016-2021) av det vetenskapliga rådet för onkologi/hematologi vid European Medicines Agency (EMA, där samtliga nya cancerläkemedel inom EU sedan 2005 godkänns).

Övriga uppdrag: Bolagsman i Asklepios Medicin Handelsbolag.