Anders Tidfors, CFO


Anders Tidfors är utbildad civilekonom från Handelshög­ skolan vid Göteborgs universitet.

En gedigen bakgrund från  ett flertal CFO­uppdrag nationellt och  inter­ nationellt, samt har betydande erfarenheter från ledande finansiella roller.

Övriga pågående uppdrag: Styrelsesuppleant i Infans Capital AB och Nordic Alliance Tankers AB. Innehavare av enskild firma med beteckningen SITENO.

Innehav  i WntResearch:  49 380 aktier och 24 690 optioner TO5 och 24 690 optioner TO6