Anders Rabbe, VD


VD sedan oktober 2020. Kandidatexamen i företagsekonomi från Webster University, Genève. Anders har varit VD för flera företag inom bioteknik och finanssektorn. De senaste tio åren, fram till november 2019, har Anders innehaft positionen som VD för Isofol Medical AB (publ). Han är styrelseledamot i Nanologica AB och Baricol Bariatrics AB