Sage Group

The Sage Group agerar för att skapa affärsmöjligheter genom sin breda kontaktyta mot läkemedelsindustrin. De representerar WntResearch och skapar kontaktmöjligheter med möjliga licenstagare, samarbetspartners och/eller köpare.