Ulf Björklund, Styrelseordförande


Styrelseledamot sedan 2016 och styrelseordförande sedan 2018. Apotekare med över 30 års erfarenhet från läkemedelsindustrin. Ulf har varit verksam inom forskning, utveckling och marknadsföring av såväl läkemedel som diagnostika. Bland tidigare befattningar märks positioner som vd för onkologiföretaget Aprea och vd för OxyPharma, ett företag verksamt inom det autoimmuna området. Han har dessförinnan innehaft en rad ledande befattningar inom Pharmacia. Ulf har mångårig vana av att hantera industriella samarbeten, finansiella frågor och kontakter med regulatoriska myndigheter i såväl Europa som USA. Han är styrelseordförande i Lipum, samt styrelseledamot i Tikomed och Axcentua Pharmaceuticals.