Årsstämma

2019

Kallelse till Årsstämma 2019

[Download pdf]

Förslag till emissionsbemyndigande

[Download pdf]

Valberednings fullständiga förslag

[Download pdf]

Valberednings förslag till instruktion för valberedningen

[Download pdf]

Fullmaktsformulär

[Download pdf]

2018

Valberedningen i WntResearch AB

[Download pdf]

Kallelse till årsstämma i Wntresearch AB 2018 

[Download pdf]

Valberednings förslag inför årsstämma 2018 

[Download pdf]

Information om de föreslagna nya ledamöterna

[Download pdf]

Förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner

[Download pdf]

Fullmaktsformulär årsstämma

[Download pdf]

Instruktion för valbredningen i Wntresearch AB

[Download pdf]