Affärsmodell

WntResearch is a research company that develops new drugs for the treatment of various metastatic forms of cancer.

Bolaget verkar genom en så kallad business-to-business (B2B)-modell där man arbetar för att skapa tillgångar och värde i den prekliniska och kliniska miljön. Vid tidpunkten för vidareutveckling och kommersialisering av bolagets läkemedelsprojekt avser bolaget att teckna kommersiella samarbetsavtal med ett eller flera större läkemedelsföretag. Företagets ledning arbetar ständigt på att skapa och upprätthålla kontakter med potentiella partners.