About Us

Board of directors

Styrelseordförande sedan 2015. Civilekonom med lång erfarenhet från ledande internationella befattningar inom KabiVitrum, KabiPharmacia, Pharmacia & Upjohn och IMS Health Inc. Styrelseledamot i Stockholm Corporate Finance, Vicore Pharma Holding, Dentosystem Scandinavia, WntResearch Incentive och suppleant i Comtax Support samt Comtax Holding. Har tidigare varit engagerad i bland annat Active Biotech, Oasmia, P.U.L.S. och LIDDS. Född 1952.

Övriga pågående uppdrag: Styrelseledamot i Wntresearch Incentive AB, Dentosystem Scandinavia AB, Stockholm Corporate Finance AB och Vicore Pharma Holding AB. Styrelsesuppleant i Comtax Support Aktiebolag och Comtax Holding AB.

Styrelseledamot sedan 2007. Professor i experimentell patologi, Medicinska fakulteten, Lunds Universitet sedan 1996. Har publicerat fler än 100 vetenskapliga artiklar inom områdena intracellulär signalering, celladhesion och cellmigration. Tommy Andersson är en av WntResearch grundare och uppfinnare till de tre patentfamiljer vilka utgör basen för Bolagets verksamhet. Han innehade tidigare en forskarassistenttjänst finansierad av Vetenskapsrådet vid Linköpings universitet. Därefter utnämndes han till docent och universitetslektor i cellbiologi vid samma lärosäte, en position han innehade fram till dess han 1996 rekryterades som professor till Lunds universitet. Professor Tommy Anderssons forskargrupp har under många år erhållit finansiellt stöd från Cancerfonden, Vetenskapsrådet och en rad andra forskningsstiftelser. Född 1956.

 

Styrelseledamot sedan 2016. Apotekare med över 30 års erfarenhet från läkemedelsindustrin. Ulf Björklund har varit verksam inom forskning, utveckling och marknadsföring av såväl läkemedel som diagnostika. Bland tidigare befattningar märks positioner som vd för onkologiföretaget Aprea och vd för OxyPharma, ett företag verksamt inom det immunologiska området. Han har dessförinnan innehaft en rad ledande befattningar inom Pharmacia. Ulf Björklund har mångårig vana av att hantera industriella samarbeten, finansiella frågor och kontakter med regulatoriska myndigheter i såväl Europa som USA. Han är styrelseordförande i Lipum, samt styrelseledamot i Tikomed och Annexin Pharmaceuticals. Född 1956.

Övriga pågående uppdrag: Styrelseordförande i LipUm AB. Styrelseledamot i TIKOMED AB, Annexin Pharmaceuticals AB (publ), UB-consulting AB och Bostadsrättsföreningen Slottsträdgården.

Styrelseledamot sedan 2017. Nils Brünner Brünner var även VD i WntResearch mellan 2012 och 2016, och var under 2016 medicinsk chef i WntResearch och ansvarade för att designa och utföra de sena prekliniska faserna och den kliniska utvecklingen av WntResearchs ledande läkemedelskandidat Foxy-5. Han har många års erfarenhet från att föra forskningsprogram från laboratorium in i klinisk fas. Nils Brünner har publicerat fler än 370 vetenskapliga artiklar om cancerforskning och är medicine doktor i medicinsk onkologi, doktor i medicinsk vetenskap, professor i patobiologi och biomedicin. Han leder i dagsläget ett forskningslaboratorium på Köpenhamns Universitet. Nils Brünner har även erfarenhet som konsult för flera läkemedels- och biotechföretag och är medgrundare av Oncology Venture, ett biotechbolag listat på Aktietorget. Och senast Scandion Oncology A/S, Danmark där Nils är styrelseordförande. Född 1952.

Övriga pågående uppdrag: Direktion i TIMPCO ApS (Danmark) och TIMPCO NB ApS (Danmark). Formand i Scandion Oncology A/S (Danmark).

Styrelseledamot sedan 2008. Kjell Stenberg har studerat företagsekonomi vid Stockholms universitet. Sedan 1970 är han aktiv som investerare, företagsledare och förvaltare inom fastighetsbranschen. Han är grundare till en rad företag, bland annat dentalföretagen Cad.esthetics och Denzir Production. Han har också varit engagerad i börsnoteringarna av bland annat Raysearch Laboratories, Panaxia, Panalarm, Followit, Taurus Energy, Kindwalls Bil och A+ Science. Han är styrelseledamot i Vicore Pharma Holding, Kjell Stenberg AB, CN Stenberg AB och WntResearch Incentive och delägare i bland annat life science-företagen Medical Vision, Mintage Scientific, Vicore Pharma, Cad.esthetics och Denzir Production. Född 1946.

Övriga pågående uppdrag: Styrelsesuppleant i Wntresearch Incentive AB (publ), Styrelseledamot i CN Stenberg Aktiebolag, Kjell Stenberg Aktiebolag och Vicore Pharma Holding AB.