About Us

Board of directors

Styrelseledamot sedan 2016. Apotekare med över 30 års erfarenhet från läkemedelsindustrin. Ulf Björklund har varit verksam inom forskning, utveckling och marknadsföring av såväl läkemedel som diagnostika. Bland tidigare befattningar märks positioner som vd för onkologiföretaget Aprea och vd för OxyPharma, ett företag verksamt inom det autoimmuna området. Han har dessförinnan innehaft en rad ledande befattningar inom Pharmacia. Ulf Björklund har mångårig vana av att hantera industriella samarbeten, finansiella frågor och kontakter med regulatoriska myndigheter i såväl Europa som USA. Han är styrelseordförande i Lipum, samt styrelseledamot i Tikomed och Axcentua Pharmaceuticals. Född 1956.

Styrelseledamot sedan 2007. Professor i experimentell patologi, Medicinska fakulteten, Lunds Universitet sedan 1996. Har publicerat fler än 100 vetenskapliga artiklar inom områdena intracellulär signalering, celladhesion och cellmigration. Tommy Andersson är en av WntResearch grundare och uppfinnare till de tre patentfamiljer vilka utgör basen för Bolagets verksamhet. Han innehade tidigare en forskarassistenttjänst finansierad av Vetenskapsrådet vid Linköpings universitet. Därefter utnämndes han till docent och universitetslektor i cellbiologi vid samma lärosäte, en position han innehade fram till dess han 1996 rekryterades som professor till Lunds universitet. Professor Tommy Anderssons forskargrupp har under många år erhållit finansiellt stöd från Cancerfonden, Vetenskapsrådet och en rad andra forskningsstiftelser. Född 1956.

 

Styrelseledamot sedan 2018. Apotekare med över 35 års erfarenhet från läkemedelsindustrin i marknadsbolag såväl som i globala befattningar, bland annat Organon, ICI-Pharma, Zeneca och AstraZeneca samt även konsultverksamhet i mindre biotechföretag. Gudrun Anstrén har varit verksam inom alla delar av läkemedelsutveckling vilket har inkluderat ledning av ett antal globala projekt från pre-klinik fram till fas 3, projekt i godkännandefas såväl som under lansering inom flera olika sjukdomsområden såsom kardiovaskulära sjukdomar, diabetes, neuroscience, onkologi och astma. Hon har haft ett antal ledande befattningar inom AstraZeneca vilket de senaste åren har innefattat ett strategiskt globalt ansvar för formuleringsutveckling av kardiovaskulära- och diabetesprodukter i alla faser från ’target identification’ till produkter etablerade på marknaden. Tidigare befattningar och erfarenheter som kan nämnas är medlem i Zenecas ledningsgrupp med medicinskt/kliniskt och regulatoriskt ansvar inklusive myndighetsinteraktioner. Gudrun Anstrén har varit ordförande för Föreningen för Klinisk Prövning inom Apotekar-societeten samt medlem i LIFs kommitté för klinisk forskning. Född 1955.

Styrelseledamot sedan 2018. Martin Olovsson har en BSc i Business Administration från Lunds universitet och har 25 års erfarenhet från läkemedelsindustrin inom AstraZeneca. Erfarenheterna spänner över ansvar för globala lanseringar, affärsutveckling samt operativa roller bland annat som VD för AstraZeneca Norden-Baltikum 2010 till 2013. Mellan 2014 och 2017 var Martin Olovsson Global Affärsområdeschef för terapiområdet Andningsvägar, med ansvar att leda strategin för produkt- och deviceutveckling inklusive satsningar inom Health tech. Martin Olovsson har erfarenhet från flertalet stora marknader som USA, Japan och EU5. Född 1967. VD för start-up bolaget OnDosis sedan april 2017.

Styrelseledamot sedan 2008. Kjell Stenberg har studerat företagsekonomi vid Stockholms universitet. Sedan 1970 är han aktiv som investerare, företagsledare och förvaltare inom fastighetsbranschen. Han är grundare till en rad företag, bland annat dentalföretagen Cad.esthetics och Denzir Production. Han har också varit engagerad i börsnoteringarna av bland annat Raysearch Laboratories, Panaxia, Panalarm, Followit, Taurus Energy, Kindwalls Bil och A+ Science. Han är styrelseledamot i Vicore Pharma Holding, Kjell Stenberg AB, CN Stenberg AB och WntResearch Incentive och delägare i bland annat life science-företagen Medical Vision, Mintage Scientific, Vicore Pharma, Cad.esthetics och Denzir Production. Född 1946.

Övriga pågående uppdrag: Styrelsesuppleant i Wntresearch Incentive AB (publ), Styrelseledamot i CN Stenberg Aktiebolag, Kjell Stenberg Aktiebolag och Vicore Pharma Holding AB. 

Styrelseordförande sedan 2015. Civilekonom med lång erfarenhet från ledande internationella befattningar inom KabiVitrum, KabiPharmacia, Pharmacia & Upjohn och IMS Health Inc. Styrelseledamot i Stockholm Corporate Finance, Vicore Pharma Holding, Dentosystem Scandinavia, WntResearch Incentive och suppleant i Comtax Support samt Comtax Holding. Har tidigare varit engagerad i bland annat Active Biotech, Oasmia, P.U.L.S. och LIDDS. Född 1952.

Övriga pågående uppdrag: Styrelseledamot i Wntresearch Incentive AB, Dentosystem Scandinavia AB, Stockholm Corporate Finance AB och Vicore Pharma Holding AB. Styrelsesuppleant i Comtax Support Aktiebolag och Comtax Holding AB.

Styrelseledamot sedan 2018. Sten Trolle är civilingenjör, KTH 1966 samt utbildad vid IFL 1974-1975. Sten Trolle har haft företagsledande befattningar i över 40 år samt gjort affärer i länder som USA, Sovjet, Kina och Japan. Sten Trolle är prisbelönt uppfinnare med produkter som nått internationella framgångar och skapade bland annat det svenska returburkssystemet tillsammans med PLM (Rexam) och även flera andra produkter. Sten Trolle startade och ledde Forskarpatent i 10 år och initierade och skapade där WntResearch samt Taurus Energy som båda listats på Aktietorget. Sten Trolle har varit styrelseordförande i Svenska Uppfinnareföreningen 1996-1998, Aktiespararna och Aktiespararnas Service AB 1997-2007, Taurus Energy 2006-2009 samt WntResearch 2007-2009. Sten Trolle har haft styrelseuppdrag i Svenska Elektronikindustriföreningen 1981-1988, Nutek 1992-1996, Patentverket 1996-2007, Aktieinvest 1997-2007, Svensk Industridesign 1998-2003, Swedish Institute of Computer Science 2000-2005 samt SealWacs 2013-2015. Född 1942. Sten Trolle är ledamot av Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA) sedan 1996.