Investor And Media

WntResearch har idag via pressrelease meddelat att bolaget övertar en patentansökan gällande förmågan hos Foxy-5 att minska antalet cancerstamceller

Som förtydligande information kommer denna patentansökan att bli publik under våren 2019, det vill säga 18 månader efter inlämnandet.

För att läsa hela pressmeddelandet, se bifogad fil.