Investor And Media

Aktien & finansiell kalender

 

Aktien

WNT Research's aktie är sedan december 2010 noterat på Spotlight Stock Market under kortnamnet (WNT) och handlas via banker och fondkommissionärer. För aktieinformation klicka här!

Aktienamn: WntResearch.
Kortnamn: WNT.
Antal aktier: 21.467.959
ISIN-kod: SE0003553130.

 

The Share

The WNT Research share has since December 2010 been listed on Spotlight Stock Market under the ticker (WNT) and is traded through banks and stockbrokers. For information about the share, see here.

Trading name: WntResearch.
Trading symbol: WN21,467,959.
ISIN code: SE0003553130.

 


 

Graf med slutkurser och volymer

För graf med slutkurser och volymer, klicka här!

 


 

Finansiell kalender

Delårsrapport januari – mars 2019

31 maj 2019

Årsstämma

14 juni 2019

Delårsrapport januari – juni 2019

15 augusti 2019

Delårsrapport januari – september 2019

14 november 2019

Bokslutskommuniké 2019

20 februari 2020

 

 

Årsstämma