Investor And Media

Aktien & finansiell kalender

 

Aktien

WntResearch aktie är listad på AktieTorget, för mer information klicka här!

Aktienamn: WntResearch.
Kortnamn: WNT.
Antal aktier: 17.077.085
Listning på AktieTorget: Aktien i WntResearch är listad på AktieTorget sedan den 17:e December 2010.
ISIN-kod: SE0003553130.

 

The Share

WntResearch is listed on AktieTorget, Stockholm, for more information please click here.

Trading name: WntResearch.
Trading symbol: WNT.
Number of shares: 17,077,085.
Listing: WntResearch shares are listed at Aktietorget since December 17th, 2010.
ISIN code: SE0003553130.

 


 

Graf med slutkurser och volymer (sista 3 månader)

Grafen har justerats för split, omvänd split, emission och utdelning

GRAPH WITH CLOSING PRICES (BLUE CURVE) AND VOLUMES (RED BARS)

- Slutkurser

- Volymer


 

Finansiell kalender

Bokslutskommuniké 2016   

24 februari 2017

Delårsrapport Q1 2017   

18 maj 2017

Årsstämma 2017   

18 maj 2017, kl 15:00, Malmö

Halvårsrapport

17 augusti 2017

Delårsrapport Q3 2017   

16 november 2017

Bokslutskommuniké 2017   

22 februari 2018