Investor And Media

Aktien & finansiell kalender

 

Aktien

WntResearch aktie är listad på Spotlight, för mer information klicka här!

Aktienamn: WntResearch.
Kortnamn: WNT.
Antal aktier: 21.467.959
Listning på Spotlight: Aktien i WntResearch är listad på Spotlight sedan den 17:e December 2010.
ISIN-kod: SE0003553130.

 

The Share

WntResearch is listed on Spotlight, Stockholm, for more information please click here.

Trading name: WntResearch.
Trading symbol: WN21,467,959.
Listing: WntResearch shares are listed at Spotlight since December 17th, 2010.
ISIN code: SE0003553130.

 


 

Graf med slutkurser och volymer

För graf med slutkurser och volymer, klicka här!

 


 

Finansiell kalender

Bokslutskommuniké 2017           

22 februari 2018

Delårsrapport januari – mars 2018                     

15 maj 2018

Halvårsrapport januari – juni 2018

16 augusti 2018

Delårsrapport januari – sept 2018

15 november 2018

Bokslutskommuniké 2018

21 februari 2019