Investor And Media

Årsstämma/AGM

2018

Valberedningen i WntResearch AB

[Download pdf]

 

Kallelse till årsstämma i Wntresearch AB 2018 

[Download pdf]

 

Valberednings förslag inför årsstämma 2018 

[Download pdf]

 

Information om de föreslagna nya ledamöterna

[Download pdf]

 

Förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner

[Download pdf]

 

Fullmaktsformulär årsstämma

[Download pdf]

 

Instruktion för valbredningen i Wntresearch AB

[Download pdf]