Investor And Media

Årsstämma/AGM

2017

 

Valberedningens fullständiga förslag inför Årsstämman 2017 

[Download dokument]

 

Kallelse till årsstämma i Wntresearch AB

[Download pdf]

 

Wntresearch förslag till beslut om ändring av bolagsordning

[Download pdf]

 

Förslag till beslut om bemyndigande för Styrelsen att besluta om emissioner

[Download pdf]

 

Instruktion och arbetsordning för valberedningen i Wntresearch AB

[Download pdf]

 

Fullmakt avseende årsstämma i Wntresearch AB

[Download pdf]